Xuất bản thông tin

Chúc mừng ngày QTPN 8/3/2019

Chúc mừng ngày QTPN 8/3/2019

Nhân ngày QTPN 8/3 thay mặt BGH nhà trường xin gửi tới tất cả các chị, các em trường MN Họa Mi luôn là người phụ nữ tích cực trong học tập, lao động, sáng tạo vươn lên đạt được những thành quả cao nhất, luôn là những đóa hoa tươi thắm, và luôn là những người giữ ấm, tỏa sáng ngọn lửa vĩnh hằng trong gia đình và cuộc sống.


/documents/53940/5099246/Chu%CC%81c+m%C6%B0%CC%80ng+nga%CC%80y+8+3/7a34bf52-f005-4ff8-9e7a-6211c3d2b68e?t=1552006980000