Xuất bản thông tin

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 02 NĂM 2015

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 02 NĂM 2015


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON HỌA MI

Số: 13/TB - MN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                          Bình Khê, ngày 10 tháng 02 năm 2015

   

THÔNG BÁO

Chương trình công tác tháng 02 năm 2015

* Trọng tâm:

           Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam; mừng Xuân và nghỉ tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm.

* Lịch cụ thể:

Ngày

Nội dung công tác

Đơn vị chủ trì

 

04

    Tham gia hội thi tiếng hát Công đoàn nghành giáo dục.

CTCĐ- CBGV,NV

 

02 - 13

 

     Duy trì sĩ số trẻ ra lớp Thực hiện đảm bảo theo kế hoạch.

- BGH- GV

 

02 - 13

- Thực hiện theo hoạt động chuyên môn .

- Chuyên môn giáo dục. 

 

14

Dọn vệ sinh  các lớp học, bếp ăn, MTXQ trường.

CB, GV, NV nhà trường

 

14/2 – 02/3

Nghỉ Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015

Ban chỉ đạo trực tết

 

 

 

Nơi nhận:

  • PGD(b/c) 
  • CBGV,NV                                                                       
  •  Lưu: VP

Hiệu trưởng

 

Lê Thị Phượng