Xuất bản thông tin

HIỆU QUẢ TỪ CÔNG TÁC XHHGD

HIỆU QUẢ TỪ CÔNG TÁC XHHGD

Thi đua lập thành tích chào mừng ngày Nhà giáo Việt nam 20/11 . Hôm nay ngày 16/11/ 2014 trường MN Họa Mi tổ chức làm sân bê tông điểm lẻ Bắc Sơn.


               Xác định tầm quan trọng của công tác xã hội hóa giáo dục, Trường Mầm non Họa Mi luôn quan tâm và coi đây là một nhiệm vụ quan trọng gắn liền với công tác công khai minh bạch. Các loại quỹ huy động từ cha mẹ học sinh tự nguyện đóng góp đều công khai trước các cuộc họp cha mẹ học sinh toàn trường; mọi chủ trương đều công khai đến tập thể  giáo viên, nhân viên trong nhà trường được biết, được bàn bạc, được làm đã tập trung và phát huy sức mạnh của tập thể, sự đoàn kết trong nhà trường, thúc đẩy cho tập thể CBGV, NV tham gia tích cực vào công tác huy động nguồn lực. Đây là yếu tố quan trọng để các nhà tài trợ, các bậc cha mẹ học sinh tin tưởng khi họ tham gia đóng góp xây dựng trường. Trong năm học 2014-2015 nhà trường đã xã hội hóa được 01 sân bê tông  điểm lẻ Bắc Sơn với tổng diện tích 226m2   trị giá 14.740.000 từ sự hỗ trợ tự nguyện của các bậc phụ huynh trong toàn trường và 60 công lao động của phụ huynh, nhân dân thôn Bắc Sơn.

               Công tác xã hội hóa giáo dục được đẩy mạnh đã làm thay đổi đáng kể diện mạo của các điểm  trường học về cảnh quan trường lớp, điều kiện dạy và học của cô và trò, góp phần thúc đẩy nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục của nhà trường, đổi mới  công tác giáo dục tại địa phương.

Một số hình ảnh

Cô và trò phấn khởi vui chơi, hoạt động.

                                                                                       Người viết: Vũ Thị Hiền