Xuất bản thông tin

HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT VÀ KÍ CAM KẾT THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ NĂM 2017

HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT VÀ KÍ CAM KẾT THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ NĂM 2017

Thực hiện công văn số 148/PGD&ĐT, ngày 18/02/2017 của Phòng GD&ĐT TX Đông Triều về việc quán triệt, triển khai và cam kết thực hiện chủ đề công tác năm 2017 về "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, xây dựng nông thôn kiểu mẫu, đô thị văn minh"


Sáng 20/2, tại văn phòng nhà trường, Trường mầm non Họa Mi đã tổ chức quán triệt, tuyên truyền, nội dung kế hoạch số 19/KH-UBND, ngày 10/02/2017 của UBND TX Đông triều đến toàn thể các bộ, giáo viên, nhân viên người lao động trong nhà trường. Đồng thời tổ chức ký cam kết thực hiện các nội dung chủ đề công tác năm 2017 về "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh; xây dựng nông thôn kiểu mẫu, đô thị văn minh";

Một số hình ảnh

Như Quỳnh