Xuất bản thông tin

HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2015-2016

HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2015-2016

Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2015-2016 Trường Mầm non Họa Mi tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường diễn ra từ ngày 12-13 tháng 12 năm 2015


          Tham gia hội thi có 17/18 giáo viên. Hội thi là một trong những hoạt động chuyên môn có ý nghĩa quan trọng của nhà trường. Thông qua hội thi nhằm giúp giáo viên trau dồi, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; đổi mới phương pháp dạy học; khuyến khích phong trào tự học tập, rèn luyện nâng cao chuyên môn của đội ngũ giáo viên. Hội thi cũng là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục. Đây cũng là cơ hội để giáo viên tự khẳng định bản thân, giao lưu, học hỏi, rút kinh nghiệm trong dạy học.

         Qua hội thi nhà trường đã nhận thấy nhiều tiết đã sử dụng phương pháp dạy học theo hướng đổi mới, phù hợp với đặc trưng bộ môn, đã ứng dụng công nghệ thông tin, tận dụng có hiệu quả đồ dùng đồ chơi, tự tạo từ đó rút kinh nghiệm, khắc phục các hạn chế để nâng cao chất lượng dạy học trong nhà trường. Kết quả đạt được 15/17 tiết xếp loại giỏi, 2/17 tiết xếp loại khá.

                                                                  Một số hình ảnh

Như Quỳnh