Xuất bản thông tin

Khám sức khỏe lần 2 năm học 2014-2015

Khám sức khỏe lần 2 năm học 2014-2015

Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2014-2015 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 3, chiều ngày 10 tháng 3 năm 2015 Trường Mầm non Họa Mi phối kết hợp với trạm y tế xã Bình Khê tổ chúc khám sức khỏe định kỳ lần 2 cho toàn thể học sinh trong nhà trường.


Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2014-2015 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 và để đánh giá sự phát triển thể chất của trẻ, chiều ngày 10 tháng 3 năm 2015 Trường Mầm non Họa Mi phối kết hợp với trạm y tế xã Bình Khê tổ chức khám sức khỏe định kỳ lần 2 cho toàn thể học sinh trong nhà trường.

Một số hình ảnh

CTV: Trần Thị Như Quỳnh