Xuất bản thông tin

KIỂM TRA CNTT TRONG TRƯỜNG HỌC NĂM 2013-2014

KIỂM TRA CNTT TRONG TRƯỜNG HỌC NĂM 2013-2014


 

Thực hiện kế hoạch chỉ đạo công tác tháng 03 của Phòng GD&ĐT Đông Triều. Trường MN Họa Mi tổ chức kiểm tra - đánh giá công tác ứng dụng CNTT, Soạn giáo án điện tử, Trao đổi thông tin, Khai thác thông tin trên mạng Internet. Kết quả 100% giáo viên tham gia, trong đó có 10 /18 giáo viên thực hiện tốt các nội dung trên còn lại 08 giáo viên còn lúng túng trong thiết kế bài giảng điện tử, khai thác thông tin trên mạng Internet.

Qua đợt kiểm tra này trường sẽ có kế hoạch cụ thể bồi dưỡng CNTT cho tập thể giáo viên trong trường, nhằm nâng cao chất lượng ứng dụng CNTT trong công tác giảng dạy, khai thác thông tin trên mạng nhằm đáp ứng yêu cầu của ngành cũng như kế hoạch của trường đề ra đầu năm học!

Một số hình ảnh của 02 ngày kiểm tra

 

                                                                 CTV: Vũ Thị Hiền