Xuất bản thông tin

KÝ CAM KẾT TT ATGT

KÝ CAM KẾT TT ATGT


 

Sáng ngày 02/11/2013 trường Mầm non Họa Mi tổ chức họp hội đồng nhà trường để đưa ra các kế hoạch thực hiện trong tháng, phát động các phong trào thi đua để chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 và triển khai công văn Số 641/PGD&ĐT, ngày 31 tháng 10 năm 2013 “ V/v: Triển khai thực hiện tăng cường  trách nhiệm của viên chức, người lao động trong công tác tuyên truyền, giáo dục ATGT”. Tới 25/25 CBGV, NV trong trường đã ký cam kết “Bản thân và vận động gia đình luôn chấp hành các chủ trương của Đảng, các nội dung cơ bản của luật giao thông, các nghị quyết, nghị định của Chính phủ về an toàn giao thông. Bản thân thực hiện tốt các kế hoạch về thực hiện trật tự an toàn giao thông trong năm học của cấp trên và của nhà trường, vận động gia đình thực hiện “SÁU KHÔNG”: Làm tốt công tác tuyên truyền tới toàn thể các bậc phụ huynh cùng ký cam kết và thực hiện.

 

CTV: TỔ CNTT