Xuất bản thông tin

KỶ NIỆM 45 NĂM NGÀY BÁC HỒ GỬI BỨC THƯ CUỐI CÙNG CHO NGÀNH GIÁO DỤC

KỶ NIỆM 45 NĂM NGÀY BÁC HỒ GỬI BỨC THƯ CUỐI CÙNG CHO NGÀNH GIÁO DỤC


 

 

Hướng tới kỷ niệm 45 năm ngày Bác Hồ gửi bức thư cuối cùng cho ngành Giáo dục (15/10/1968 – 15/10/2013); Trường mầm non Họa Mi tổ chức lễ phát động phong trào thi đua học tập lời dạy của Bác " Không quản ngại khó khăn, cùng nhau thi đua hai tốt Dạy tốt – Học tốt".              

   Trong buổi lễ phát động đồng chí Tạ Thị Phượng hiệu trường nhà trường đã đọc bức thư cuối cùng của Bác gửi cho ngành Giáo dục, lời căn dặn giáo viên mẫu giáo:  "Làm mẫu giáo tức là thay mẹ dạy trẻ. Muốn làm được thế thì trước hết phải yêu trẻ. Các cháu nhỏ hay quấy, phải bền bỉ, chịu khó mới nuôi dạy được các cháu. Dạy trẻ cũng như trồng cây non. Trồng cây non được tốt thì sau này cây lên tốt. Dạy trẻ nhỏ tốt thì sau này các cháu thành người tốt.

Công tác giáo viên và mẫu giáo có khác nhau, nhưng cùng chung một mục đích đào tạo những người công dân tốt, cán bộ tốt cho Tổ quốc, cho chủ nghĩa xã hội. Điều trước tiên là dạy các cháu về đạo đức. Anh chị em giáo viên và mẫu giáo cần luôn luôn gương mẫu về đạo đức để các cháu noi theo". Báo Nhân dân, số 2016 ngày 23-9-1959 Hồ Chí Minh toàn tập, NXB Chính trị Quốc gia, t9, tr509

             Tập thể CBGV, NV trong trường thấm nhuần từng câu, từng lời sâu sắc của Bác và phấn đấu thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2013 – 2014 và các năm tiếp theo.

                                                                                                                                         CTV: Tổ CNTT