Xuất bản thông tin

Lớp mẫu giáo 5 tuổi A

Lớp mẫu giáo 5 tuổi A


DANH SÁCH LỚP MG 5 TUỔI   
GV: MÈ THỊ THÙY DUNG & HOÀNG THỊ BIỂN HÊN  
                     
STT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Hộ khẩu DT Họ tên Bố Nghề nghiệp Họ tên Mẹ Nghề nghiệp Điện thoại
Nam Nữ
1 Lã Minh Ánh   27/8/2011 Phú Ninh- Bình Khê-ĐT- QN Tày Lã Văn Trịnh Làm Ruộng Nguyễn Minh Phượng Làm Ruộng 1666099620
2 Lý Nam Anh 11/01/2011   Phú Ninh- Bình Khê-ĐT- QN Tày Lý Văn Minh Kinh doanh Phạm Thị Tĩnh Công Nhân 1699322617
3 Lã Đức Cường 4/10/2011   Phú Ninh- Bình Khê-ĐT- QN Tày Lã Tiến Hoàng Tự do Bàn Thị Thắm Làm Ruộng 1696501784
4 Trần Bích Ngọc   18/06/2011 Liên Bảo - Vụ Bản - Nam Định       Trần Thị Bích Tự do 1657790364
5 Phan Tiến Thành 24/10/2011   Trại Mới A- Bình Khê-ĐT- QN   Phan Anh Quyết Tự do Trịnh Thị Thu Hiền Công Nhân 936257885
6 Lý Thị Thu   14/5/2011 Phú Ninh- Bình Khê-ĐT- QN Tày Lý Văn Sinh Công Nhân Hoàng Thị Loan Công Nhân 1635866008
7 Lý Minh Nhật 2/11/2011   Phú Ninh- Bình Khê-ĐT- QN Tày Lý Văn Đặng Công Nhân Bùi Thị Đỏ Làm Ruộng 1699247634
8 Hoàng Thanh Tuyền 12/7/2011   Phú Ninh- Bình Khê-ĐT- QN Tày Hoàng Mạnh Kiên Công Nhân Hoàng Thị Triều Làm Ruộng 9363606435
9 Trần Thị Thu Hiền   16/08/2011 Phú Ninh- Bình Khê-ĐT- QN S.dìu Trần Văn Tùng Công Nhân Triệu Thị Thuận Làm Ruộng 1679277252
10 Phạm Hồng Anh   22/09/2011 Nông Trường- Bình Khê - ĐT- QN   Phạm Hồng Úy Công Nhân Nguyễn Thị Phương Làm Ruộng 1699313506
11 Bùi Phan Xuân Hoàng 26/07/2011   Nông Trường- Bình Khê - ĐT- QN   Bùi Xuân Anh Công Nhân Phạm Thị Hải Làm Ruộng 1699158199
12 Nguyễn Anh Thư   9/6/2011 Nông Trường- Bình Khê - ĐT- QN   Nguyễn Quốc Tuân Làm Ruộng Nguyễn Thị Thắm Làm Ruộng 973935090
13 Vương Quỳnh Anh   09/01/2011 Nông Trường- Bình Khê - ĐT- QN   Vương Văn Dinh Công Nhân Phan Thị Bích Làm Ruộng 1632353808
14 Nguyễn Minh Nghĩa 9/10/2011   Nông Trường- Bình Khê - ĐT- QN   Nguyễn Minh Tiến Làm Ruộng Ngô Thị Phượng Công Nhân 979844659
15 Nguyễn Bảo Trúc   11/08/2011 Nông Trường- Bình Khê - ĐT- QN   Nguyễn Văn Mạnh Tự do Lê Thị Thụy Làm Ruộng 977284024
16 Nguyễn T Huyền Trang   13/3/11 Phú Ninh- Bình Khê-ĐT- QN   Nguyễn Văn Khương Tự do Nguyễn Thị Nga Tự do 1205744555
17 Lê Thanh Phong 10/5/2011   Phú Ninh- Bình Khê-ĐT- QN   Lê Văn Huỳnh Làm Ruộng Vương Thị Mai Làm Ruộng 1632642903
18 Nguyễn Thị Hiền   21/5/2011 Nông Trường - Bình Khê - ĐT- QN   Nguyễn Hữu Doanh Công Nhân Quách Thị Thảo Làm Ruộng 936550008
19 Vương Thành Dương 9/9/2011   Phú Ninh- Bình Khê-ĐT- QN Hoa Vương Mai Luân Công Nhân Trần Thị Hoa Làm Ruộng 1669683115
20 Chu Hiểu Nhi   09/09/2011 Bến Vuông-Bình Khê - ĐT-QN Tày Chu Văn Dũng Viên Chức Nông Thị Xuân Làm Ruộng 1639398599
21 Lý Hoàng Như Ý   26/07/2011 Bến Vuông-Bình Khê-ĐT-QN Tày Lý Đức Tình Công Nhân Hoàng Thị Biển Hên Giáo viên 1699540261
22 Lương Đức Mạnh 22/04/2011   Bến Vuông-Bình Khê- ĐT-QN Nùng     Lương Thị Đảy Làm Ruộng 1205414573
23 Hoàng Thị Ngọc Châm   04/11/2011 Bến Vuông-Bình Khê-ĐT-QN Tày Hoàng Văn Viên Làm Ruộng Lục Thị Ty Làm Ruộng 1652323315