Xuất bản thông tin

Lớp mẫu giáo 5 tuổi B

Lớp mẫu giáo 5 tuổi B


DANH SÁCH LỚP MG 5 TUỔI B  
GV: Trần Thúy Hồng  
                     
STT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Hộ khẩu DT Họ tên Bố Nghề nghiệp Họ tên Mẹ Nghề nghiệp Điện thoại
Nam Nữ
1 Đỗ Tiến Đạt 12/6/2011   Phú Ninh- Bình Khê-ĐT- QN       Đỗ Thị Hưng Làm Ruộng 1649996138
2 Vi Thị Quỳnh   20/3/2011 Bến Vuông - Bình Khê - ĐT - QN Tày Vi Văn Đông Công Nhân Giáp Thị Huyền Làm Ruộng 1658220393
3 Bùi Hoàng Hồng Ngọc   09/01/2011 Thôn 1  -  Tràng Lương - ĐT - QN Tày Bùi Xuân Bảo Công Nhân Hoàng Thị Thúy Giáo Viên 1627932672
4 Vũ Tuấn Tú 18/11/2011   Phú Ninh- Bình Khê - ĐT- QN   Vũ Văn Hanh Làm Ruộng Trần Thị Huệ Làm Ruộng 1657073657
5 Trần Thị Ngọc Hà   1/2/2011 Phú Ninh- Bình Khê - ĐT- QN   Trần Văn Hoàn Đã Chết Bế Thị Tám Làm Ruộng 1647411654
6 Vi Tiến Mạnh 2011   Bắc Sơn - Bình Khê- ĐT-QN Tày       Làm Ruộng  
7 Nguyễn Diễm Quỳnh   2011 Bắc Sơn - Bình Khê- ĐT-QN         Làm Ruộng  
8 Chu Văn Doanh                  13/09/2011   Quán Vuông- Bình Khê -ĐT-QN Tày Chu Văn Luật Làm Ruộng Vi Thị Toán Làm Ruộng 1642907098
9 Bùi Tiến Đạt                         23/08/2011   Quán Vuông- Bình Khê -ĐT-QN Tày Bùi Văn Lường Làm Ruộng Hoàng Thị Lý Làm Ruộng 1649600601
10 Chu Tuấn Kiệt                 04/12/2011   Quán Vuông- Bình Khê -ĐT-QN Tày Chu Văn Hiệp Làm Ruộng Hoàng Thị Hường Làm Ruộng 1632003140
11 Lý Gia Luân                          04/12/2011   Quán Vuông- Bình Khê -ĐT-QN Tày Lý Văn Dũng Làm Ruộng Nguyễn Thị Thảo Làm Ruộng 1205513301
12 Nông Thị Ánh Nguyệt     15/11/2011 Quán Vuông- Bình Khê -ĐT-QN Tày Nông Thị Ngát Làm Ruộng Hoàng Thị Nga Làm Ruộng 936900325
13 Lại Quỳnh Nhi            06/01/2011 Quán Vuông- Bình Khê -ĐT-QN Tày Lại Xuân Hoa Làm Ruộng Vi Thị Bình Làm Ruộng 1657035092
14 Bế Thị Quỳnh Như   01/09/2011 Quán Vuông- Bình Khê -ĐT-QN Tày   Làm Ruộng Bế Thị Liên Làm Ruộng 1655275269
15 Bùi Thanh Trà                    27/06/2011 Quán Vuông- Bình Khê -ĐT-QN Tày Bùi Văn Nam Làm Ruộng Vi Thị Linh Làm Ruộng 165703092
16 Lư Thị Như Uyên   28/01/2011 Quán Vuông- Bình Khê -ĐT-QN Tày Lư Văn Là Làm Ruộng Đỗ Thị Loan Làm Ruộng 1683389616