Xuất bản thông tin

Lớp MG 3 tuổi B

Lớp MG 3 tuổi B


DANH SÁCH LỚP 3-4 TUỔI BẮC SƠN ( GV Lê Hồng Thùy- Trần Thị Nga)  
STT Họ Và Tên Nam Nữ Ngày sinh Dân tộc Họ và tên bố mẹ Nơi ở Số Điện Thoại Ghi Chú
1 Phạm Duy Anh Nam 18/02/2012 Kinh La Thị Yên Trại Thông- Bình Khê - Đông Triều- QN    
2 Đỗ Việt Anh Nam 11/02/2013 kinh Đỗ Hoành Trung Bắc sơn - Bình Khê - Đông triều  QN    
3 Nông Chí Anh Nam 15/12/2012 Tày Nông Chí Thao Bắc sơn - Bình Khê - Đông triều  QN    
4 Trịnh Đình Duy Nam 08/04/2012 Kinh Trịnh Đình Tùng Bắc sơn - Bình Khê - Đông triều  QN    
5 Vi Trường Giang Nam 22/09/2013 Tày Vi Văn Lượng Bắc sơn - Bình Khê - Đông triều  QN    
6 Bế Thị Như Huế Nữ 18/07/2013 Tày Bế Văn Thắng Bắc sơn - Bình Khê - Đông triều  QN    
7 Nguyễn Phúc Long Nam 13/03/2012 Kinh Nguyễn Thị Thảo Bắc sơn - Bình Khê - Đông triều  QN    
8 Nguyễn Thảo Linh Nữ 11/12/2013 Kimh Nguyễn Văn Giang  Bắc sơn - Bình Khê - Đông triều  QN    
9 Đỗ Khánh Ly Nữ 12/06/2013 Kinh Đỗ Đức Hội Bắc sơn - Bình Khê - Đông triều  QN    
10 Đỗ Đức Minh Nam 17/01/2013 Kinh Đỗ Sơn Tùng Bắc sơn - Bình Khê - Đông triều  QN    
11 Bùi Khánh Ngọc Nữ 06/03/2013 Kinh Nguyễn Thị Lý Bắc sơn - Bình Khê - Đông triều  QN    
12 Bùi Thanh Phong Nam 10/10/2012 Kinh Bùi Văn Chung Bắc sơn - Bình Khê - Đông triều  QN    
13 Đỗ Anh Thư Nữ 15/12/2012 Kinh Đỗ Xuân Phan Xóm Chủ - Tràng an - Đông Triều - QN    
14 Đỗ Anh Thư Nữ  13/01/2013 Kinh Đỗ Công Đoàn Bắc sơn - Bình Khê - Đông triều  QN    
15 Lê Anh Tuấn Nam 16/02/2013 Tày Lê Thanh Thạo Bắc sơn - Bình Khê - Đông triều  QN    
16 Bùi Thị Thu Trà Nữ 09/02/2013 Kinh Bùi Văn Quang Bắc sơn - Bình Khê - Đông triều  QN    
17 Nguyễn Thị Thanh Vân Nữ 03/10/2013 Kinh  Nguyễn Văn Mạnh Bắc sơn - Bình Khê - Đông triều  QN    
18 Đỗ  Thị Bảo Yến Nữ 20/08/2012 Kinh Đỗ Trường Giang Bắc sơn - Bình Khê - Đông triều  QN    
19 Hoàng Thị Kim Ngân Nữ 30/11/2013 Tày Hoàng Văn Tám Quán  Vuông- Bình Khê- Đông Triều - QN    
20 Bùi Ngọc Ánh Nữ 24/12/2013 Tay Bùi Văn Cường Quán  Vuông- Bình Khê- Đông Triều - QN    
21 Bế Đức Anh Nam 18/09/2013 Tày Bế Văn Luận Quán  Vuông- Bình Khê- Đông Triều - QN    
22 Cam Hoài Thảo Như Nữ 30/07/2013 Tày Cam Văn hà Quán  Vuông- Bình Khê- Đông Triều - QN    
23 Lại tuấn Khanh Nam   Tày Lại Xuân Hòa Quán  Vuông- Bình Khê- Đông Triều - QN