Xuất bản thông tin

NGÀY HỘI VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

NGÀY HỘI VỆ SINH MÔI TRƯỜNG


 

Thực hiện công văn số 168/ KH- PGD&ĐTcủa PGD & ĐT huyện Đông Triều về việc tổ chức "Ngày hội Vệ sinh môi trường". Sáng ngày 29/04/2014 trường Mầm non Họa Mi đã tổ chức vệ sinh môi trường trong và ngoài lớp học, nhằm khuyến khích sự tham gia tích cực cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường trong công tác vệ sinh môi trường như vệ sinh khu vực cây cảnh, vườn hoa, vườn rau của bé … qua đó tuyên truyền tới toàn thể cán bộ giáo viên nhân viên và học sinh nâng cao ý thức vệ sinh môi trường ngoài cộng đồng. Qua hoạt động này nhằm giúp cô và trẻ hiểu được tầm quan trọng của công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân trong trường học và ngoài cộng đồng và quan trọng hơn cả là giúp trẻ nâng cao ý thức vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân góp phần xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, xây dựng thôn xóm sạch đẹp văn minh và một ý nghĩa rất tích cực đó là giúp trẻ là biết yêu và bảo vệ môi trường, rèn luyện nâng cao sức khỏe và phòng chống được các bệnh dịch nguy hiểm.

Một số hình ảnh

CTV: NHƯ QUỲNH