Xuất bản thông tin

Ngày hội về sinh trường học

Ngày hội về sinh trường học


     Ô nhiễm môi trường là một trong những vấn đề cấp bách hiện nay, việc quan tâm đến công tác vệ sinh môi trường là một yếu tố rất quan trọng bởi con người sẽ không có sức khỏe và hạnh phúc nếu điều kiện vệ sinh môi trường không tốt. Giáo dục cho học sinh ý thức bảo vệ môi trường là một giải pháp bảo vệ môi trường cho tương lai.
      Hôm này ngày 17/11/2017 trường mầm non Họa Mi đã tổ chức ngày hội "Vệ sinh môi trường" nhằm nâng cao nhận thức cho các em học sinh cũng như phụ huynh về cách vệ sinh cá nhân cũng như làm sạch môi trường xung quanh để đảm bảo cuộc sống an toàn và trong lành hơn. Đến tham dự ngày hội có ban đại diện Hội cha mẹ học sinh, cùng tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên và 209 học sinh trong toàn trường.

Phát biểu khai mạc cô giáo Nguyễn Thị Mến đã nêu rõ năm mục đích về ngày hội

   Nâng cao nhận thức của học sinh, giáo viên và cộng đồng về vai trò của VSCN-VSMT trong và ngoài nhà trường, đó là: đóng góp một phần quan trọng trong việc cải thiện chất lượng giáo dục và môi trường học tập thân thiện, lành mạnh trong trường học.

   Tuyên truyền, giáo dục ý thức và cải thiện hành vi thực hành VSCN-VSMT của học sinh và mọi người.

   Đảm bảo việc sử dụng và bảo quản tốt công trình vệ sinh trong trường học, gia đình và nơi công cộng.

   Thúc đẩy sự quan tâm hỗ trợ của lãnh đạo địa phương, nhà trường, các ban ngành đoàn thể và cha mẹ HS để HS thực hành tốt và tham gia tuyên truyền, vận động mọi người cùng thực hiện VSCN-VSMT trong trường học, tại gia đình cũng như ngoài cộng đồng.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH NGÀY HỘI

           

Đ/c: Nguyễn Thị Mến - HT nhà trường khai mạc