Xuất bản thông tin

Nhà trẻ 18-24 tháng tuổi ( Quán Vuông)

Nhà trẻ 18-24 tháng tuổi ( Quán Vuông)


DANH SÁCH HỌC SINH NHÓM TRẺ THÔN QUÁN VUÔNG  
Giáo viên chủ nhiệm: Chu Thị Hòa   
                 
STT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Hộ khẩu DT Họ tên Bố Họ tên Mẹ Điện thoại
Nam Nữ
1 Vi Lương Tiến Dương 27/07/2014   Quán Vuông - BK- ĐT Tày Lương Tiến Dũng Vi Thị Hồng 1678318338
2 Lư Quang Hải 30/12/2014   Quán Vuông - BK - ĐT  Tày Lư Văn Quyết Triệu Thị Như 1699954250
3 Lư Đức Khiêm 31/08/2014   Quán Vuông - BK - ĐT Tày Lư Văn Minh Đỗ Thị Loan 1683389616
4 Nguyễn Ngân Khánh   02/09/2014 Quán Vuông - BK - ĐT    Nguyễn Văn Hiền Nguyễn Thị Ánh Tuyết 1699684623
5 Phạm Minh Lượng 02/04/2014   Quán Vuông - BK - ĐT   Phạm Minh Lượng Chu Thị Yến 1222395430
6 Bùi Thị Thảo Nguyên   17/12/2014 Quán Vuông - BK - ĐT Tày Bùi Văn Lưu Vi Thị Nền 1654837019
7 Bế Văn Tình 10/09/2014   Quán Vuông - BK- ĐT  Tày Bế Văn Chè Phạm Thị Hường 1664437720
8 Nguyễn Ngọc Tiệp 20/05/2015   Quán Vuông - BK - ĐT  Tày Nguyễn Văn Thể Vi Thị Hiền 1635338593
9 Bế Sơn Tùng 11/04/2014   Quán Vuông - BK - ĐT  Tày Bế Văn Thiện Bàn Thị Yến 1689075255
  Bế Thị Thúy Hường   17/07/2010 Bến Vuông - BK - ĐT  Tày Bế Văn Hoàng Hoàng Thị Phong 1646535885
10 Cam Thị Quỳnh Chi   13/03/2014 Quán Vuông - BK- ĐT Tày Cam Văn Cắm Phạm Thị Hằng 973558912
11 Nông Thị Hiền   22/07/2014 Quán Vuông - BK - ĐT Tày Nông Văn Tuấn Trần Thu Hà  
12 Chu Gia Huy 10/07/2014   Quán Vuông - BK - ĐT Tày Chu Văn Long    
13 Hoàng Thị Lành   17/12/2014 Quán Vuông - BK - ĐT Tày Hoàng Văn Tuấn Vi Thị Sao  
14 Bùi Tiến Vinh 04/05/2015   Quán Vuông - BK - ĐT Tày Bùi Văn Lường Hoàng Thị Thùy 1693288534
15 Cam Đức Tâm 07/07/2015   Quán Vuông - BK - ĐT Tày Cam Văn Hà Ngô Thị Trang 1665989558
16 La Vũ Bảo Hân   18/08/2015 Quán Vuông - BK - ĐT Tày La Văn Huấn    
17 Vi Tuấn Khanh 15/01/2015   Quán Vuông - BK - ĐT Tày Vi Văn Điều Cam Thị Lý  
18 Lư Minh Hai 11/01/2015   Quán Vuông - BK - ĐT Tày Lư Văn Chung    
19 Trần Huy Hoàng 13/11/2014   Tràng Lương - ĐT   Trần Văn Huấn Trương Thị Thương  
20 Đắc Chiến Thắng 25/10/2014   Đông Sơn - Bình Khê   Đắc Văn Toàn Trần Thị Thu