Xuất bản thông tin

TẠI SAO NÊN TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN?

TẠI SAO NÊN TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN?


 THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG

Hoạt động chuyên môn có nhiều bổ ích, thông qua việc tổ chức sinh hoạt chuyên môn, dự giờ thăm lớp giúp cho CBGV trong toàn trường có điều kiện tham quan, học tập lẫn nhau trong việc tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ, cách trang trí nhóm lớp và tạo môi trường cho trẻ học tập.

NHÓM TRẺ  -  PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

 lỚP 4 TUỔI  - ÂM NHẠC

LỚP 5 TUỔI - THỂ DỤC

LỚP 5 TUỔI - CHỮ CÁI

CTV: TỔ CNTT