Xuất bản thông tin

THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2013-2014

THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2013-2014


Thực hiện sự chỉ đạo của Phòng GD&ĐT Đông Triều về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014 và Nghị quyết của Hội nghị CBCC năm học 2013-2014 của nhà trường.

Trường MN Họa Mi đã tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2013 – 2014 theo kế hoạch.

Hội thi diễn ra từ ngày 06 đến ngày 17 tháng 01 năm 2014, tham gia hội thi gồm có 17/18 giáo viên của nhà trường tham gia.

Hội thi là một trong những hoạt động chuyên môn có ý nghĩa quan trọng của nhà trường. Thông qua hội thi nhằm giúp giáo viên trau dồi, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; đổi mới phương pháp dạy học; khuyến khích phong trào tự học tập, rèn luyện nâng cao chuyên môn của đội ngũ giáo viên. Hội thi cũng là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục. Đây cũng là cơ hội để giáo viên tự khẳng định bản thân, giao lưu, học hỏi, rút kinh nghiệm trong dạy học.

Qua hội thi Ban tổ chức đã nhận thấy nhiều tiết đã sử dụng phương pháp dạy học theo hướng đổi mới, phù hợp với đặc trưng bộ môn, đã ứng dụng công nghệ thông tin, tận dụng có hiệu quả đồ dùng đồ chơi, tự tạo.

Qua hội thi nhà trường đã rút kinh nghiệm, khắc phục các hạn chế để nâng cao chất lượng dạy học trong nhà trường. 

                                                                  Một số hình ảnh

 

 

                                                                                                                         CTV: TỔ CNTT