Xuất bản thông tin

THÔNG TIN ĐỘI NGŨ NĂM HỌC 2013-2014

THÔNG TIN ĐỘI NGŨ NĂM HỌC 2013-2014


 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN HỌA MI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

DANH SÁCH CÁN BỘ GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NHÀ TRƯỜNG

NĂM HỌC 2013-2014

 

TT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

NĂM VÀO NGÀNH

CHỨC VỤ

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

SỐ ĐIỆN THOẠI

1

Tạ Thị Phượng

1959

1978

Hiệu trưởng

Cao đằng

0984854425

2

Vũ Thị Hiền

1982

2000

PHT

Đại học

0936257885

3

Nguyễn Thị Sáu

1969

1986

P.HT

Đại học

0968555108

4

Vương Thị Thu Giang

1986

2007

P.HT

Đại học

0937119555

5

Lý Thị Mai

1969

1985

TTCM

Cao đẳng

01287320688

6

Mè Thị Thùy Dung

1980

2000

TTCM

Đại học

01666117529

7

Trần Thị Nhàn

1967

1985

Giáo viên

Cao đẳng

01263499207

8

Trần Thị Thúy Hồng

1973

2002

Giáo viên

Trung cấp

01652323338

9

Chu Thị Yến

1982

1999

Giáo viên

Đại học

01222395430

10

Phạm Thị Tuyết

1987

2006

Giáo viên

Đại học

01665993559

11

La Thị Yên

1987

2013

Giáo viên

Trung cấp

01689840215

12

Chu Thị Hòa

1990

2011

Giáo viên

Cao đẳng

01696809347

13

Mai Thị Bắc

1987

2011

Giáo viên

Cao đẳng

01698093833

14

Phạm Thị Thường

1981

2005

Giáo viên

Đại học

01668808390

15

Hoàng Thị Biển Hên

1989

2010

Giáo viên

Cao đẳng

01699540261

16

Trần Thị Nga

1981

2011

Giáo viên

Trung cấp

0988458581

17

Lại Thị Nga

1986

2012

Giáo viên

Trung cấp

0945569197

18

Hoàng Thị Thúy

1988

2011

Giáo viên

Trung cấp

01627932672

19

Lê Thị Hồng Thùy

1989

2013

Giáo viên

Trung cấp

01649600601

20

Bùi Thị Thoan

1982

2011

Giáo viên

Trung cấp

01266391366

21

Tô Thị Thanh

1982

2009

Giáo viên

Trung cấp

01228264456

22

Chu Thị Trang

1989

2011

Giáo viên

Trung cấp

01684637895

23

Trần Thị Anh

1987

2009

Kế toán

Trung cấp

0977550821

24

Trần Thị Như Quỳnh

1988

2011

Y tế HĐ

Trung cấp

01687475774

 

Đông triều, ngày 16 tháng 9 năm 2013

HIỆU TRƯỞNG

 

Đã ký

 

Tạ Thị Phượng