Xuất bản thông tin

Thực đơn tháng 5 năm 2017

Thực đơn tháng 5 năm 2017


TRƯỜNG MN HỌA MI

 

THỰC ĐƠN THÁNG 5/2017

Tuần 1: Từ ngày 01/5 – 05/5/2017

(Đối tượng: Nhà trẻ + Mẫu giáo)

Thứ

Bữa chính

Bữa phụ

4

03/05/2017

Cơm trắng, thịt dim cà chua, canh xương

bí đỏ.

Cháo xương bí đỏ

 

5

04/05/2017

 

Cơm trắng, thịt xào củ, quả, canh xương bí xanh.

Cháo đường đỗ xanh

6

05/05/2017

 

Cơm trắng, trứng đúc thịt, canh xương

khoai tây.

Cháo thịt cà rốt

 

 

DUYỆT

PHT

 

 

Nguyễn Thị Duyên

 

YTHĐ

 

 

 

Trần Thị Như Quỳnh

 

TRƯỜNG MN HỌA MI

 

THỰC ĐƠN THÁNG 5/2017

Tuần 2: Từ ngày 8/5 - 12/5/2017

(Đối tượng: Nhà trẻ + Mẫu giáo)

Thứ

Bữa chính

Bữa phụ

2

08/05/2017

 

Cơm trắng, thịt đậu sốt cà chua, canh cua (cáy) rau đay.

Chè đỗ đen

3

09/05/2017

 

Cơm trắng, thịt kho tàu trứng cút,

canh xương bí đỏ.

 

Mì xương

 

4

10/05/2017

Cơm trắng, thịt xào củ, quả, canh xương bí xanh.

Cháo đường đỗ xanh

 

5

11/05/2017

 

Cơm trắng, thịt dim cà chua, canh xương

bí đỏ.

Cháo xương bí đỏ

6

12/05/2017

 

Cơm trắng, trứng đúc thịt, canh xương

khoai tây.

Cháo thịt cà rốt

 

 

DUYỆT

PHT

 

 

Nguyễn Thị Duyên

 

YTHĐ

 

 

 

Trần Thị Như Quỳnh

 

 

 

TRƯỜNG MN HỌA MI

 

THỰC ĐƠN THÁNG 5/2017

Tuần 3: Từ ngày 15/5 – 19/5/2017

(Đối tượng: Nhà trẻ + Mẫu giáo)

Thứ

Bữa chính

Bữa phụ

2

15/05/2017

 

Cơm trắng, thịt kho tàu trứng cút,

canh xương bí đỏ.

Mì xương

3

16/05/2017

 

Cơm trắng, thịt đậu sốt cà chua, canh cua (cáy) rau đay.

 

Chè đỗ đen

 

 

4

17/05/2017

Cơm trắng, thịt dim cà chua, canh xương

bí đỏ.

Cháo xương bí đỏ

 

5

18/05/2017

 

Cơm trắng, thịt xào củ, quả, canh xương bí xanh.

Cháo đường đỗ xanh

6

19/05/2017

 

Cơm trắng, trứng đúc thịt, canh xương

khoai tây.

Cháo thịt cà rốt

 

 

DUYỆT

PHT

 

 

Nguyễn Thị Duyên

 

YTHĐ

 

 

 

Trần Thị Như Quỳnh

 

 

 

TRƯỜNG MN HỌA MI

 

THỰC ĐƠN THÁNG 5/2017

Tuần 4: Từ ngày 22/5 - 26/5/2017

(Đối tượng: Nhà trẻ + Mẫu giáo)

Thứ

Bữa chính

Bữa phụ

2

22/05/2017

 

Cơm trắng, thịt đậu sốt cà chua, canh cua (cáy) rau đay.

Chè đỗ đen

3

23/05/2017

 

Cơm trắng, thịt kho tàu trứng cút,

canh xương bí đỏ.

 

Mì xương

 

4

24/05/2017

Cơm trắng, thịt xào củ, quả, canh xương bí xanh.

Cháo đường đỗ xanh

 

5

25/05/2017

 

Cơm trắng, thịt dim cà chua, canh xương

bí đỏ.

Cháo xương bí đỏ

6

26/05/2017

 

Cơm trắng, trứng đúc thịt, canh xương

khoai tây.

Cháo thịt cà rốt

 

 

DUYỆT

PHT

 

 

Nguyễn Thị Duyên

 

YTHĐ

 

 

 

Trần Thị Như Quỳnh