Xuất bản thông tin

Tiết mẫu áp dụng Modun lấy trẻ làm trung tâm trong tổ chức các hoạt động

Tiết mẫu áp dụng Modun lấy trẻ làm trung tâm trong tổ chức các hoạt động

Thực hiện công văn số 1138/PGD&ĐT-GDMN của phòng Giáo dục và Đào tạo Thị xã Đông Triều về việc tổ chức triển khai thực hiện hướng dẫn thực hành áp dụng các mô đun ưu tiên phát triển chuyên môn hỗ trợ cho CBQL và GVMN


Sáng ngày 14/1/2017 Trường MN Họa Mi tổ chức dạy tiết mẫu  thành công: Làm quyen với toán lấy trẻ làm trung tâm trong tổ chức các hoạt động ở trường Mầm non.

Các hoạt  động và môi trường hoạt động cho trẻ bên trong và ngoài lớp học đã mang lại hiệu qủa  thiết thực, là cơ hội cho trẻ được trải nghiệm, các cô giáo cùng nhau trao đổi chia sẻ những phương pháp giáo dục hiệu quả khi lấy trẻ làm trung tâm. Các hoạt động góp phần tạo nên sự thay đổi nhận thức của phụ huynh học sinh và giáo viên,  thay đổi diện mạo nhà trường cũng như đẩy mạnh hiệu quả trong việc thực hành áp dụng các mô đun ưu tiên, triển khai lấy trẻ làm trung tâm nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ trong trường mầm non.

Một số hình ảnh

CTV: Như Quỳnh