Xuất bản thông tin

Tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, lao động năm học 2014- 2015

Tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, lao động năm học 2014- 2015

Ngày 06/10/2014, trường Mầm non Họa Mi đã tiến hành tổ chức hội nghị cán bộ, viên chức, lao động năm học 2014-2015 nhằm công khai hóa chỉ tiêu, biện pháp cụ thể để thực hiện nhiệm vụ năm học.


     Về dự  hội nghị có đ/c Nguyễn Văn Anh- Chuyên viên PGD&ĐT huyện Đông Triều; Ban đại diện hội cha mẹ học sinh nhà trường  và toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trường mầm non Họa Mi.

     Thay mặt đoàn chủ tịch đ/c Lê Thị Phượng- Hiệu  trưởng nhà trường đã lên trình bày dự thảo kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2014- 2015. Cũng trong hội nghị, BCH Công đoàn báo cáo kết quả thực hiện các phong trào thi đua trong nhà trường; Ban thanh tra nhân dân đã báo cáo công tác thanh tra và tiến hành bầu bổ sung trưởng ban thanh tra thay thế; Tiếp đó hội nghị được nghe những ý kiến tham luận của các đ/c giáo viên, nhân viên và phụ huynh học sinh. BGH thông qua nội quy, quy chế trường học; Ban Chấp hành Công đoàn thông qua quy chế phối hợp Công đoàn và nhà trường.

         Về dự và chỉ đạo hội nghị đ/c Nguyễn Văn Anh– chuyên viên PGD&ĐT huyện Đông Triều cũng   nhất trí với những chỉ tiêu mà nhà trường đã đề ra trong bản dự thảo kế hoạch,  bên cạnh đó đ/c cũng chỉ đạo nhà trường trong năm học mới khắc phục những khó khăn về cơ sở vật chất, phấn đấu, đoàn kết thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

     Sau một phần hai ngày làm việc khẩn trương và nghiêm túc, hội nghị đã đi đến thống nhất cao với 100% CB, GV, NV biểu quyết nhất trí các chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra. Với tinh thần đoàn kết phấn đấu của toàn thể CB,GV,NV trong nhà trường, hi  vọng năm học 2014- 2015 trường mầm non Họa Mi  sẽ đạt được nhiều thành tích.

     Một số hình ảnh của buổi hội nghị: