Lịch công tác
Thứ năm, ngày 24/10/2019
7 giờ 00

- Đ/c Trương Thị Tuyết - PHT trực điểm Quán Vuông,

8 giờ 00

- Trương Thị Tuyết - PHT trực điểm Quán Vuông, chỉ đạo công tác chăm sóc giáo dục trẻ trong nhà trường

- Đ/c Nguyễn Thị Duyên - PHT trực điểm Bắc Sơn; kiểm tra VSATTP các bếp ăn

Thứ sáu, ngày 25/10/2019
6 giờ 00

- Đ/c Nguyễn Thị Duyên - PHT trực điểm  Bắc Sơn; kiểm tra công tác VSATTP tại các bếp ăn; chỉ đạo công tác chăm sóc nuôi dưỡng trẻ trong nhà trường

7 giờ 00

- Đ/c Nguyễn Thị Mến - HT trực và làm việc tại trường khu trung tâm; thăm lớp điểm Quán Vuông

- Đ/c Trương Thị Tuyết - PHT tham gia lớp tập huấn bài giảng E-Learning cấp mầm non Tại trường THCS Mạo Khê II, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

Hôm nay: Thứ tư, ngày 23 / 10 / 2019
7 giờ 00

- Đ/c Nguyễn Thị Mến - HT trực và làm việc tại trường khu trung tâm

- Đ/c Nguyễn Thị Duyên - PHT trực điểm Bắc Sơn; kiểm tra VSATTP, chỉ đạo công tác chăm sóc nuôi dưỡng trẻ trong nhà trường

- Đ/c Nguyễn Thị Mến - HT trực và làm việc tại trường khu trung tâm