KH công tác tháng 02/2018


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN HỌA MI

 
 

Số: 14/KH-TrMN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                        Bình Khê, ngày 01  tháng 02 năm 2018

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 02/2018

   *Trọng tâm công tác tháng 02/2018:     

- Nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ.

- Đảm bảo ATVSTP trong dịp tết nguyên đán

- Tổ chức tết tồng cây đời đời nhớ ơn Bác

STT

 

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian

Điều chỉnh

1

- Họp hội đồng nhà trường đánh giá công tác tháng 01 triển khai nhiệm vụ công tác  tháng 02/2018

- BGH, CTCĐ, BĐ D phụ huynh các lớp

- Ngày 03/02/2018

 

 

 

2

- Tặng quà cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tết nguyên đán mâuk Tuất

Công đoàn, nhà trường, phụ huynh

Ngày 07 02/2018

 

3

- Kiểm tra VSATTP bếp ăn đảm bảo trong dịp tết

 

BGH

 

Tuần 1

 

4

- Kiểm kê CSVC đồ dùng thiết bị, bàn giao cho bảo vệ trong dịp tết

BGH, HC

Ngày 09/02/2018

 

5

- Khai Xuân - Tổ chức tết trồng cây " Đời đời nhớ ơn Bác Hồ"

CB,Gv,NV nhà trường

-  Ngày  21/02/2018

 

6

- Tiếp tục huy động trẻ đến trường sau tết nguyên đán

- Kiểm tra việc thực hiện giờ giấc, nề nếp, kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các nhóm, lớp  học.

 

- GV các nhóm, lớp

 

- Ban giám hiệu

- Từ ngày 2

22 đến 28/02/2018

 

7

- Họp Ban thi đua tháng

- Hội đồng TĐ-KT

- Ngày 28/02/2018

 

                                                                        

                                                                                                         HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                             ( Đã ký) 

 

                                                                                                     Nguyễn Thị Mến

 

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu