Lịch công tác tháng 10


PHÒNG GD& ĐT ĐÔNG TRIỀU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    TRƯỜNG MẦM NON HỌA MI

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       

                  Số: … /TB-TrMN

                                    

Bình khê,  ngày 05tháng 10  năm 2015

 

                     CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10– 2015

  Nhiệm vụ trọng tâm:

5. Đảm bảo duy trì sĩ số học sinh.

1. Hội Nghị cán bộ, viên chức, lao động năm học 2015- 2016.

2.Tổ chức dự giờ các nhóm, lớp

3. Tọa đàm kỷ niệm ngày 20/10

4. Hoàn thiện hồ sơ đăng ký thi đua

5. Đón đoàn kiểm tra PGD&ĐT thị xã Đông triều về công tác thu- chi năm học 2015- 2016

   Lịch cụ thể :    

Ngày

Nội dung công tác

Người thực hiện

01-31

Duy Trì sĩ số hs-tiếp tục tuyên truyền huy động trẻ ra lớp

BGH- GV

12-13

Tham dự tập huấn phổ cập giáo dục xóa mù chữ năm 2015

PHT

7

Duyệt kế hoạch năm học 2015- 2016

BGH-CĐ

17

Đón đoàn kiểm tra PGD&ĐT về công tác thu chi

BGH-KT

21

Tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, lao động.

BGH- CĐ

01-31

Các lớp thực hiện chương trình theo kế hoạch

GV

18-25

Hoàn thiện hồ sơ thi đua

BGH

10-15

Kiểm tra VSATTP các bếp ăn.

BGH- GV

03-06

Họp hội đồng nhà trường

BGH, GV,NV

     20

Kỉ niệm ngày 20/10

      BCHCĐ

10-25

Dự giờ kiểm tra thực hiện chương trình kế hoạch, thời khóa biểu các nhóm lớp.

PHT,GV

 

 

 

Nơi nhận:                                                                                  HIỆU TRƯỞNG

     - Cổng thông tin điện tử trường.                                                                                                                                    

        - Lưu: Vp                                                                                     

                                                                                                    Lê Thị Phượng

                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                     

                                                                                                                                  


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu