Asset Publisher

Công khai cơ sở vật chất năm học 2016-2017

Công khai cơ sở vật chất năm học 2016-2017


Biểu mẫu 03

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của

Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN HỌA MI

THÔNG BÁO

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2016-2017

 

STT

Nội dung

Số lượng

Bình quân

I

Tổng số phòng

8

Số m2/trẻ em

II

Loại phòng học

 

-

1

Phòng học kiên cố

8

-

2

Phòng học bán kiên cố

0

-

3

Phòng học tạm

0

-

4

Phòng học nhờ

0

-

III

Số điểm trường

3

-

IV

Tổng diện tích đất toàn trường (m2)

7145.8

36,6

V

Tổng diện tích sân chơi (m2)

2091

10,7

VI

Tổng diện tích một số loại phòng

1045

5,36

1

Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2)

859

4,4

2

Diện tích phòng ngủ (m2)

375

1,9

3

Diện tích phòng vệ sinh (m2)

86

0,44

4

Diện tích hiên chơi (m2)

103,2

0,53

5

Diện tích nhà bếp đúng quy cách (m2)

125

0,64

VII

 Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu

(Đơn vị tính: bộ)

205

Số bộ/nhóm (lớp)

VIII

Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập  (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số v.v… )

6

 

IX

Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác

 

Số thiết bị/nhóm (lớp)

1

Ti vi

13

 

2

Nhạc cụ ( Đàn ocgan, ghi ta, trống)

 6

 

3

Máy phô tô

 

 

5

Catsset

 

 

6

Đầu Video/đầu đĩa

 11

 

7

Thiết bị khác

 

 

8

Đồ chơi ngoài trời

20

 

9

Bàn ghế đúng quy cách

100

 

10

Thiết bị khác…

 

 

..

…..

 

 

 

 

 

 

Số lượng (m2)

X

Nhà vệ sinh

Dùng cho giáo viên

Dùng cho học sinh

Số m2/trẻ em

4

Chung

Nam/Nữ

Chung

Nam/Nữ

1

Đạt chuẩn vệ sinh*

8

 

8

 

0,44

2

Chưa đạt chuẩn

vệ sinh*

 

 

 

 

 

(*Theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ GDĐT về Điều lệ trường mầm non và Quyết định số 08/2005/QĐ-BYT ngày 11/3/2005 của Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn vệ sinh đối với các loại nhà tiêu )

 

 

Không

XI

Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh

x

 

XII

Nguồn điện (lưới, phát điện riêng)

x

 

XIII

Kết nối internet (ADSL)

x

 

XIV

Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục

x

 

XV

Tường rào xây

x

 

..

...

 

 

                                                                                                                Bình Khê, ngày 8 tháng 9 năm 2016

                                                                                                                            Thủ trưởng đơn vị

                                                                                                                         (Ký tên và đóng dấu)

                                                                                                                            Lê Thị Phượng