Asset Publisher

CÔNG KHAI ĐỘI NGŨ CB, GV, NV NĂM HỌC 2012-2013

CÔNG KHAI ĐỘI NGŨ CB, GV, NV NĂM HỌC 2012-2013


 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON HỌA MI

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG B¸O

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên

của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2012-2013

STT

Nội dung

Tổng số

Hình thức tuyển dụng

Trình độ đào tạo

 Ghi chú

Tuyển dụng trước NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116(Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn)

Các hợp đồng khác (Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ 68)

TS

ThS

ĐH

 

 

TCCN

Dưới TCCN

 

 

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và  nhân viên

24

x

 

 

 

4

7

13

 

 

I

Giáo viên

18

x

 

 

 

3

4

11

 

 

1

Lý Thị Mai

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

2

Trần Thị Nhàn

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

3

Trần Thị Thuý Hồng

 

x

 

 

 

 

 

x

 

 

4

Mè Thị Thuỳ Dung

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

5

Hoàng Thị Biển Hên

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

6

Lại Thị Nga

 

x

 

 

 

 

 

x

 

 

7

Chu Thị Trang

 

x

 

 

 

 

 

x

 

 

8

Trần Thị Nga

 

x

 

 

 

 

 

x

 

 

9

Chu Thị Yến

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

10

Phạm Thị Tuyết

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

11

Chu Thị Hoà

 

x

 

 

 

 

 

x

 

 

12

Mai Thị Bắc

 

x

 

 

 

 

 

x

 

 

13

Phạm Thị Thường

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

14

Bùi Thị Thoan

 

x

 

 

 

 

 

x

 

 

15

Tô Thị Thanh

 

x

 

 

 

 

 

x

 

 

16

Hoàng Thị Thuý

 

x

 

 

 

 

 

x

 

 

17

La Thị Yên

 

x

 

 

 

 

 

x

 

 

18

Lê Thị Hồng Thuỳ

 

x

 

 

 

 

 

x

 

 

II

Cán bộ quản lý

4

 

 

 

 

1

3

 

 

 

1

Tạ Thị Phượng - HT

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

2

Nguyễn Thị Sáu - PHT

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

3

Vũ Thị Hiền – PHT

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 4

Vương Thị Thu Giang - PHT

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

III

Nhân viên

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Trần Thị Anh- KT

 

x

 

 

 

 

 

x

 

 

2

Trần Thị Như Quỳnh – Y tế

 

x

 

 

 

 

 

x

 

 

                             

                                                   

                                               Bình Khê, ngày 01 tháng 01 năm 2013

                                                    Thủ trưởng đơn vị

                                                    (Đã ký)

                                                      Tạ Thị Phượng