Asset Publisher

ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG MN HỌA MI NHIỆM KỲ 2015-2017

ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG MN HỌA MI NHIỆM KỲ 2015-2017

Thực hiện công văn số 54-CV/ĐU ngày 06/10/2014 của Đảng ủy xã Bình Khê, hôm nay chi bộ trường Mầm non Họa Mi tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017.


              Tại Đại hội các chi bộ đã nghiêm túc đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ theo Nghị quyết nhiệm kỳ 2012 -2014 rút ra các bài học kinh nghiệm ; Triển khai phương hướng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2017 và đã bầu ra cấp uỷ đủ phẩm chất, năng lực, khả năng đoàn kết, tập hợp quần chúng và tổ chức lãnh đạo, thực hiện thành công nghị quyết Đại hội đề ra.

Tới dự và chỉ đạo Đại hội chi bộ có các đồng chí Phan Thanh Sản - Bí thư Đảng bộ xã Bình Khê. Trong Đại hội chi bộ đã báo cáo thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2012-2014, phương hướng và nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2017 của Chi bộ, đều đi sâu phân tích và chỉ ra nguyên nhân khuyết điểm, hạn chế, tồn tại trong nhiệm kỳ qua và trong phương hướng đề ra các giải pháp để khắc phục những khuyết điểm, hạn chế, tồn tại nhằm nâng cao chất lượng công tác đảng. Trên cơ sở đó, xây dựng Chi  bộ trường Mầm non Họa Mi trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Một số hình ảnh của Đại hội

Đ/C Phan Thanh Sản-Bí thư Đảng bộ phát biểu chỉ đạo.

Ban chi ủy ra mắt Đại hội

                                                                                                                  Người viết: Vũ Thị Hiền