Asset Publisher

Đại hội Công đoàn trường MN Họa Mi nhiệm kỳ 2017-2022

Đại hội Công đoàn trường MN Họa Mi nhiệm kỳ 2017-2022

Đại hội có nhiệm vụ tổng kết đánh giá phong trào CBCCVC- LĐ và hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2012 - 2017, trên cơ sở đó xây dựng mục tiêu, phương hướng và nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới; Bầu BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2017- 2022


Thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam khoá XI và Kế hoạch số 16/KH-CĐVC ngày 28 tháng 02 năm 2017 của Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh về việc Tổ chức đại hội CĐCS và Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh Quảng Ninh lần thứ IV.

Được sự đồng ý của ban Chi ủy – Chi bộ trường MN Họa Mi, sự tạo điều kiện của cơ quan chuyên môn, công đoàn ngành GD & ĐT thị xã Đông Triều.

Hôm nay Công đoàn trường MN Họa Mi long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn Nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Đại hội có nhiệm vụ tổng kết đánh giá phong trào CBCCVC- LĐ và hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2012 - 2017, trên cơ sở đó xây dựng mục tiêu, phương hướng và nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới; Bầu BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2017- 2022

Về dự với đại hội có đồng chí Vũ Thị Thanh Hường – Phó chủ tịch Liên đoàn lao động thị xã, ủy viên Ban thường vụ Liên đoàn lao động thị xã Đông Triều; Đồng chí Lê Thị Phượng – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường và đầy đủ các đồng chí đoàn viên công đoàn nhà trường.

Đại hội đã được nghe báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn nhiệm kì 2012 - 2017và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kì 2017 – 2022 cùng các báo cáo quan trọng khác. Đại hội cũng được nghe các báo cáo tham luận, đây là những ý kiến đầy tâm hyết, nội dung thiết thực và bổ ích góp phần quan trọng trong việc xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh.

Phát biểu tại Đại hội , đ/c Vũ Thị Thanh Hường – Phó chủ tịch Liên đoàn lao động thị xã, ủy viên Ban thường vụ Liên đoàn lao động thị xã Đông Triều biểu dương những thành tích Công đoàn Trường đã đạt được trong nhiệm kì vừa qua và hoàn toàn nhất trí với báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn nhiệm kì 2012 -2017 và phươn hướng hoạt động công đoàn nhiệm kì mới được ban chấp hành trình bày trước Đại hội. Đồng thời Đ/C Vũ thị Thah Hường cũng đánh giá cao vai trò của BCH công đoàn trường trong nhiệm kì vừa qua. Đ/C cũng nhấn mạnh vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của công đoàn cơ sở trong tình hình mới và chỉ ra cho công đoàn nhà trường phải phát huy cao dộ tinh thần đoàn kết thống nhất giữa công đoàn với nhà trường, nhằm thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua . Đồng thời yêu cầu BCH Công doàn nhiemj kì mới pải tiếp tục đổi mới sự lãnh đạo, đổi mới phương thức hoạt động nhằm nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức công doàn trong nhiệm ki tới.

Để dáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của công đoàn trong thời gian tới . Đại hội đã sáng suốt lự chọn bầu 3 đồng chí Bùi Thị Thoan, Chu Thị Trang, Lê Thị Hồng Thùy có sức khỏe, đủ trình độ, năng lực để tổ chức thực hiện nhiệm vụ của công đoàn vào BCH nhiệm kì 2017-2022.

 Đại hội Công đoàn cơ sở trường MN Họa Mi đã thành công tốt đẹp và tin tưởng các đồng chí trong BCH công đoàn trong nhiệm kì mới sẽ tập trung trí tuệ, bản lĩnh, năng lực của mình để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đề ra, chăm lo và cải thiện đời sống CBVC- LĐ, xây dựng nhà trường phát triển bền vững.

Một số hình ảnh của Đại hội

Thu Hương