Asset Publisher

ĐỂ ĐÁNH GIÁ ĐÚNG CÁN BỘ

ĐỂ ĐÁNH GIÁ ĐÚNG CÁN BỘ


 

Thực hiện công văn số 1913/UBND của UBND Huyện Đông Triều. 13h30 ngày 29 tháng 12 năm 2012 Trường MN Họa Mi tổ chức nhận xét, đánh giá cán bộ công chức, viên chức để chỉ ra những mặt còn hạn chế để từng CB, GV, NV trong trường từng bước hoàn thiện mình, giúp cho nhà trường ngày càng phát triển hơn.

Buổi kiểm điểm đã đạt kết quả tốt./.

 

Hình ảnh của buổi kiểm điểm.

 Tổ CNTT