Asset Publisher

ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN NĂM 2012-2013

ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN NĂM 2012-2013


 

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON HOẠ MI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN NHÀ TRƯỜNG
NĂM HỌC 2012- 2013

STT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

NĂM VÀO NGÀNH

CHỨC VỤ

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

ĐIỆN THOẠI

1

Tạ Thị Phượng

1959

1978

Hiệu trưởng

0984854425

2

Nguyễn Thị Sáu

1969

1986

P. hiệu trưởng

01663417802

3

Vũ Thị Hiền

1982

2000

P. hiệu trưởng

ĐH

0936257885

4

Vương Thị Thu Giang

1986

2007

P. hiệu trưởng

0937119555

5

Chu Thị Yến

1982

2000

Giáo viên

ĐH

1222395430

6

Mè Thị Thuỳ Dung

1980

2000

Giáo viên

1666117529

7

Trần Thị Thuý Hồng

1973

2002

TTCM

TC

1652323338

8

Lý Thị Mai

1969

1985

TTCM

903487038

9

Mai Thị Bắc

1977

2011

Giáo viên

TC

1698093833

10

Trần Thị Nhàn

1967

1985

Giáo viên

1263499207

11

Phạm Thị Tuyết

1987

2006

Giáo viên

ĐH

1,665,993,559

12

Phạm Thị Thường

1981

2005

Giáo viên

ĐH

1,668,808,390

13

Hoàng Thị Biển Hên

1989

2010

Giáo viên

1699540261

14

Trần Thị Nga

1981

2011

Giáo viên

TC

988458581

15

Chu Thị Trang

1989

2011

Giáo viên

TC

1684637895

16

Bùi Thị Thoan

1982

2011

Giáo viên

TC

1266391366

17

Tô Thị Thanh

1982

2009

Giáo viên

TC

984962176

18

Hoàng Thị Thuý

1988

2011

Giáo viên

TC

1656220152

19

Chu Thị Hoà

1990

2011

Giáo viên

TC

1696809347

20

Lại Thị Nga

1986

2012

Giáo viên

TC

01696969594

21

Trần Thị Anh

1987

2009

Kế toán

TC

1667137046

22

Trần Thị Như Quỳnh

1988

2011

Y tế học đường

TC

1687475774

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 ( Đã ký)

 

 

 

 

 

 

Tạ Thị Phượng