Asset Publisher

giao an

giao an
 

HĐ TÌM HIỂU MT XUNG QUANH

 

Chủ đề :         RAU - CỦ       

Đề tài :           Một số loại rau     

 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :

- Củng cố và mở rộng hiểu biết của trẻ về đặc điểm cấu tạo, hình dáng, màu sắc của một số loại rau ăn lá, ăn củ, ăn quả.

- Biết được  phần sử  dụng của các loại rau  và các món ăn nấu từ các loại rau đó
- Hiểu được ích lợi của một số loại rau trong đời sống con người là nguồn thực phẩm có nhiều chất dinh dưỡng bổ sung cho sự phát triển của cơ thể.

- Phát triển khả năng mô tả, so sánh, phân loại, chu ý và ghi nhớ.

- Giáo dục trẻ thích và thường xuyên ăn rau

 

II. CHUẨN BỊ :

- Một số  loại rau, củ, quả thật bố trí thành khu vườn, mỗi trẻ một loại rau (củ, quả).

- 3 rổ tre lớn, 1 số ĐD BTLNT, rau củ.

- Một số hình cắt rời thân, rễ, cuống, quả, bảng nỉ.

- Tranh các loại rau, có loại không cùng nhón

 

III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG :

 

Hoạt động cô

Dự kiến hoạt động cháu

Hoạt đông 1: TC “Thu hoạch”

Yêu cầu : Cháu phân nhóm, phân loại các loại rau, củ , quả.

- Khu vườn đã đến ngày thu hoạch, các con chia ra 3 nhóm đi thu hoạch nhé !
          Nhóm 1 : Rau ăn củ
          Nhóm 2 : Rau ăn lá
          Nhóm 3 : Rau ăn quả

 

 

 

- Trẻ đi lấy đúng loại cô yêu cầu để vào rổ

 

- Cháu thu hoạch về cùng kiểm tra
* Rau ăn lá : Cô đưa loại nào cháu gọi đúng tên loại đó


- Cháu gọi tên

- Theo con loại rau ăn lá phần nào ăn được, phần nào bỏ.

- ăn lá, bỏ rễ

- Bạn nào có thể kể một vài món được chế từ rau ?

 

- Bạn nào giúp cô lựa ra rau ăn sống và rau ăn chín

- Cháu lên phân ra

- Con còn biết rau nào vừa ăn sống vừa ăn chín

 

- Tất cả các loại rau ăn lá có nhiều loại nhưng đều có phần rễ, thân lá , khi ăn mình chỉ ăn phần lá

 

*  Rau ăn củ : Cháu lên lấy, các bạn nói tên, đặc điểm…

- Nhóm lấy rau ăn củ lên trình bày

- So sánh củ su hào – cà rốt có gì khác và giống nhau?

+ Tròn , dài- màu xanh, cam…

+ Giống nhau : đều là rau ăn củ

- Loại rau này có nhiều hình dạng, củ dài, tròn, nhưng có đặc điểm chung là có lá ở trên, củ ở dưới, mình chỉ ăn phần củ.

 

* Rau ăn quả :
- Bây giờ mình kiểm tra xem đây có phải là rau ăn quả không ?

 

- Cô đưa quả, trẻ gọi tên

 

- Con biết loại quả nào ăn sống – ăn chín

- Sống : cà chua, dưa leo
- Chín : bí đỏ, bầu

- Đố con cà chua và mướp khác và giống nhau điểm nào ?

+ Sống trên giàn…
+  tròn-  dài , xanh - đỏ

- Vì sao mình gọi đây là loại rau ăn quả ?

- Vì khi ăn chỉ ăn phần quả

- Trong tất cả loại rau này, con thích ăn loại rau nào nhất? Vì sao con thích ?

- Cháu trả lời theo ý thích

(Có nhiều Vitamin, chất xơ giúp tiêu hóa tốt)

Hoạt động 2: TC “Bé chọn đúng”

 

+Yêu cầu : Chọn đúng phần sử dụng được của các loại rau

 

 

- Cô có rất nhiều loại rau nhưng không biết ăn phần nào, bỏ phần nào, các con hãy giúp cô.

 

- Cô cho trẻ chơi theo nhóm , chọn phần bỏ đi bỏ vào rổ chỉ để lại phần ăn được trình bày lên bảng

- trẻ về nhóm thực hiện theo yêu cầu

Hoạt động 3: TC “Mắt ai tinh”

 

Yêu cầu : Cháu  nhận ra các loại rau không cùng nhóm

 

- Các con sẽ gạch bỏ loại nào không cùng nhóm với các loại rau và tìm xem trong tranh có tất cả bao nhiêu loại rau.Ghi chữ số tương ứng
   VD : cà rốt – su hào – củ dền – hoa hồng (bỏ hoa)
           cải – sà lách – rau muống – cam (bỏ cam)

- Cháu gạch chéo – viết số

Hoạt động 4:  Tc “Người đầu bếp giỏi”

 

Yêu cầu : Cháu nói được tên món ăn và trong món ăn đó có rau gì ?

 

 

- Chúng ta đã thu hoạch được nhiều loại rau, bây giờ mình cùng làm các món ăn từ những loại rau nhé!

Trẻ chia làm 4 nhóm , cùng thoả thuận và trình bày 1 món ăn để bày tiệc.

- Cháu chia về nhóm thực hiện

- Lần lượt mời cháu giới thiệu món ăn mà mình thực hiện. Trong món ăn đó có các loại rau gì ?

 

 

HĐ TÌM HIỂU MT XUNG QUANH

 

Chủ đề :         RAU - CỦ       

Đề tài :           Một số loại rau     

 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :

- Củng cố và mở rộng hiểu biết của trẻ về đặc điểm cấu tạo, hình dáng, màu sắc của một số loại rau ăn lá, ăn củ, ăn quả.

- Biết được  phần sử  dụng của các loại rau  và các món ăn nấu từ các loại rau đó
- Hiểu được ích lợi của một số loại rau trong đời sống con người là nguồn thực phẩm có nhiều chất dinh dưỡng bổ sung cho sự phát triển của cơ thể.

- Phát triển khả năng mô tả, so sánh, phân loại, chu ý và ghi nhớ.

- Giáo dục trẻ thích và thường xuyên ăn rau

 

II. CHUẨN BỊ :

- Một số  loại rau, củ, quả thật bố trí thành khu vườn, mỗi trẻ một loại rau (củ, quả).

- 3 rổ tre lớn, 1 số ĐD BTLNT, rau củ.

- Một số hình cắt rời thân, rễ, cuống, quả, bảng nỉ.

- Tranh các loại rau, có loại không cùng nhón

 

III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG :

 

Hoạt động cô

Dự kiến hoạt động cháu

Hoạt đông 1: TC “Thu hoạch”

Yêu cầu : Cháu phân nhóm, phân loại các loại rau, củ , quả.

- Khu vườn đã đến ngày thu hoạch, các con chia ra 3 nhóm đi thu hoạch nhé !
          Nhóm 1 : Rau ăn củ
          Nhóm 2 : Rau ăn lá
          Nhóm 3 : Rau ăn quả

 

 

 

- Trẻ đi lấy đúng loại cô yêu cầu để vào rổ

 

- Cháu thu hoạch về cùng kiểm tra
* Rau ăn lá : Cô đưa loại nào cháu gọi đúng tên loại đó


- Cháu gọi tên

- Theo con loại rau ăn lá phần nào ăn được, phần nào bỏ.

- ăn lá, bỏ rễ

- Bạn nào có thể kể một vài món được chế từ rau ?

 

- Bạn nào giúp cô lựa ra rau ăn sống và rau ăn chín

- Cháu lên phân ra

- Con còn biết rau nào vừa ăn sống vừa ăn chín

 

- Tất cả các loại rau ăn lá có nhiều loại nhưng đều có phần rễ, thân lá , khi ăn mình chỉ ăn phần lá

 

*  Rau ăn củ : Cháu lên lấy, các bạn nói tên, đặc điểm…

- Nhóm lấy rau ăn củ lên trình bày

- So sánh củ su hào – cà rốt có gì khác và giống nhau?

+ Tròn , dài- màu xanh, cam…

+ Giống nhau : đều là rau ăn củ

- Loại rau này có nhiều hình dạng, củ dài, tròn, nhưng có đặc điểm chung là có lá ở trên, củ ở dưới, mình chỉ ăn phần củ.

 

* Rau ăn quả :
- Bây giờ mình kiểm tra xem đây có phải là rau ăn quả không ?

 

- Cô đưa quả, trẻ gọi tên

 

- Con biết loại quả nào ăn sống – ăn chín

- Sống : cà chua, dưa leo
- Chín : bí đỏ, bầu

- Đố con cà chua và mướp khác và giống nhau điểm nào ?

+ Sống trên giàn…
+  tròn-  dài , xanh - đỏ

- Vì sao mình gọi đây là loại rau ăn quả ?

- Vì khi ăn chỉ ăn phần quả

- Trong tất cả loại rau này, con thích ăn loại rau nào nhất? Vì sao con thích ?

- Cháu trả lời theo ý thích

(Có nhiều Vitamin, chất xơ giúp tiêu hóa tốt)

Hoạt động 2: TC “Bé chọn đúng”

 

+Yêu cầu : Chọn đúng phần sử dụng được của các loại rau

 

 

- Cô có rất nhiều loại rau nhưng không biết ăn phần nào, bỏ phần nào, các con hãy giúp cô.

 

- Cô cho trẻ chơi theo nhóm , chọn phần bỏ đi bỏ vào rổ chỉ để lại phần ăn được trình bày lên bảng

- trẻ về nhóm thực hiện theo yêu cầu

Hoạt động 3: TC “Mắt ai tinh”

 

Yêu cầu : Cháu  nhận ra các loại rau không cùng nhóm

 

- Các con sẽ gạch bỏ loại nào không cùng nhóm với các loại rau và tìm xem trong tranh có tất cả bao nhiêu loại rau.Ghi chữ số tương ứng
   VD : cà rốt – su hào – củ dền – hoa hồng (bỏ hoa)
           cải – sà lách – rau muống – cam (bỏ cam)

- Cháu gạch chéo – viết số

Hoạt động 4:  Tc “Người đầu bếp giỏi”

 

Yêu cầu : Cháu nói được tên món ăn và trong món ăn đó có rau gì ?

 

 

- Chúng ta đã thu hoạch được nhiều loại rau, bây giờ mình cùng làm các món ăn từ những loại rau nhé!

Trẻ chia làm 4 nhóm , cùng thoả thuận và trình bày 1 món ăn để bày tiệc.

- Cháu chia về nhóm thực hiện

- Lần lượt mời cháu giới thiệu món ăn mà mình thực hiện. Trong món ăn đó có các loại rau gì ?