Asset Publisher

HỘI THI NỮ GIÁO VIÊN VỚI VĂN HÓA CÔNG SỞ CỤM III

HỘI THI NỮ GIÁO VIÊN VỚI VĂN HÓA CÔNG SỞ CỤM III

Văn hóa bao giờ cũng gắn liền với sự phát triển, là chìa khóa của sự phát triển và tiến bộ xã hội.


             Đối với công sở, phải xây dựng được văn hóa công sở tiến bộ, văn minh, hiện đại từ đó góp phần tạo nên nề nếp làm việc khoa học, có kỷ cương, dân chủ. Tạo được tình đoàn kết và chống lại bệnh quan liêu, cửa quyền. Môi trường văn hóa công sở tốt đẹp sẽ tạo được niềm tin của CBGVNV với cơ quan, với đồng nghiệp, với nhân dân góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của công sở.
            Văn hóa công sở cũng có sự kế thừa và tiếp thu có chọn lọc những tính văn hóa từ bên trong và bên ngoài công sở, từ quá khứ đến tương lai cho nên trong một chừng mực nào đó sẽ giúp công sở tạo nên những chuẩn mực, phá tính cục bộ, sự đối lập có tính bản thể của các thành viên.

                Hôm nay cụm III long trọng tổ chức hội thi "Nữ giáo viên với văn hóa công sở" nhằm tôn vinh những nét đẹp trong văn hóa công sở, văn hóa trường học nhằm hướng CBGVNV đến một giá trị chung, tôn trọng những nguyên tắc, quy tắc và chuẩn mực văn hóa của công sở. Đó chính là làm cho CBGVNV hoàn thiện mình.

Một số hình ảnh 

TRƯỜNG MN HỌA MI THAM GIA HỘI THI

CTV: Như Quỳnh