IMG20160513090612 T.jpg-1
27503654_532083520492982_801568442811067317_o.jpg
27625148_532083457159655_2848603571225488515_o.jpg
27710146_532083663826301_3233062506981171485_o.jpg
IMG20160513090612 T.jpg
Tin tức - Sự kiện
Thông báo

Tài chính công khai ngày 29 tháng 7 năm 2017

Tổng số xuất ăn: 150 xuất x 12.000= 1800.000đ
- Điểm Trung tâm: 73 xuất
- Điểm lẻ: Bắc Sơn: 32 xuất
- Điểm lẻ Qnas vuông: 45 xuất


Calendar
Today: Friday, 23 / 08 / 19
23/08

- Đ/c Nguyễn Thị Mến - HT trực và làm việc tại trường

- Đ/c Nguyễn Thị Duyên - PHT trực và làm việc tại trường

- Đ/c Trương Thị Tuyết - PHT trực và làm việc tại trường

Cảnh quan, môi trường học đường
Tài nguyên