Asset Publisher

Hướng về ngày 27/7 (ngày thương binh liệt sĩ)

Hướng về ngày 27/7 (ngày thương binh liệt sĩ)

Ngày thương binh liệt sĩ 27/7) là một ngày lễ kỉ niệm được tổ chức hàng năm nhằm tưởng niệm về những người thương binh, liệt sĩ