Asset Publisher

Kết nạp Đảng viên

Kết nạp Đảng viên


Công tác phát triển đảng viên mới là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên của Chi bộ, nhằm bổ sung cho Chi bộ những đảng viên mới có trình độ chuyên môn, năng lực công tác và phẩm chất chính trị, góp phần tăng cường và nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và Đảng viên trong chi bộ.

Hôm nay, ngày 22/4/2013 chi bộ Trường MN Họa Mi đã long trọng tổ chức lễ kết nạp Đảng viên cho 02 quần chúng ưu tú được đứng trong hàng ngũ của ĐCSVN gồm: Trần Thị Thúy Hồng ( GV lớp 5-6 tuổi C1), Hoàng Thị Biển Hên ( GV 4-5 tuổi B1)

 

Sau khi công bố và trao Quyết định kết nạp Đảng viên, đồng chí Tạ Thị Phượng - Bí thư Chi bộ đã giao nhiệm vụ cho đảng viên mới và phân công đảng viên trong Chi bộ tiếp tực giúp đỡ 2 đồng chí Đảng viên mới hoàn thành nhiệm vụ và phấn đấu trở thành Đảng viên chính thức.

CTV: Tổ CNTT Trường.