Asset Publisher

khám sức khỏe đầu năm 2012-2013

khám sức khỏe đầu năm 2012-2013


 

Cân đo - Khám sức khỏe lần1

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2013 và công tác trọng tâm tháng 9 năm 2012 của trường MN Họa Mi. Để đảm bảo công tác chăm sóc nuôi dưỡng tại trường được đảm bảo tốt nhất về chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục. Trường MN Họa Mi phối kết hợp với các y bác sĩ trung tâm y tế huyện Đông Triều khám sức khỏe định kỳ cho các cháu trong toàn trường.