Asset Publisher

Lich trực tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017

Lich trực tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN HỌA MI

 

CỘNG HÒA XÃ HỌI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

LỊCH TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN ĐINH DẬU

Năm 2017

Thực hiện công văn số 52/PGD&ĐT ngày 16 tháng 1 năm 2017 về việc hướng dẫn thực hiện một số hoạt động dịp tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017. Trường Mầm non Họa Mi phân công các đồng chí CBQL và giáo viên thường trực giải quyết công việc dịp Tết Nguyên đán năm 2017, cụ thể như sau

STT

Ngày tháng

Họ và tên người trực

Chức vụ

Ghi chú

1

Thứ 4 ngày 25/1/2017

Nguyễn Thị Duyên

Phó hiệu trưởng

 

Lý Thị Mai

TTCM

 

2

Thứ 5 ngày 26/1/2017

Trương Thị Tuyết

Phó hiệu trưởng

 

Chu Thị Trang

Giáo viên

 

3

Thứ 6 ngày 27/1/2017

Lê Thị Phượng

Hiệu trưởng

 

Hoàng Thị Biển Hên

BTĐTN

 

4

Thứ 7 ngày 28/1/2017

Trương Thị Tuyết

Phó hiệu trưởng

 

Chu Thị Trang

Giáo viên

 

 5    

Chủ nhật ngày 29/1/2017

Nguyễn Thị Duyên

Phó hiệu trưởng

 

Lý Thị Mai

TTCM

 

6

Thứ 2 ngày 30/1/2017

Lê Thị Phượng

Hiệu trưởng

 

Hoàng Thị Biển Hên

BTĐTN

 

7

Thứ 3 ngày 31/1/2017

Nguyễn Thị Duyên

Phó hiệu trưởng

 

Lý Thị Mai

TTCM

 

8

Thứ 4 ngày 1/2/2017

Trương Thị Tuyết

Phó hiệu trưởng

 

Chu Thị Trang

Giáo viên

 

9

Thứ 5 ngày 2/2/2017

Lê Thị Phượng

Hiệu trưởng

 

Hoàng Thị Biển Hên

BTĐTN

 

10

Thứ 6 ngày 3/2/2017

Nguyễn Thị Duyên

Phó hiệu trưởng

 

Lý Thị Mai

TTCM

 

11

Thứ 7 ngày 4/2/2017

Trương Thị Tuyết

Phó hiệu trưởng

 

Chu Thị Trang

Giáo viên

 

12

Chủ nhật ngày 5/2/2017

Lê Thị Phượng

Hiệu trưởng

 

Hoàng Thị Biển Hên

BTĐTN

 

                                                                                                                                      HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                            (Đã ký)

                                                                                                                                    Lê Thị Phượng