Asset Publisher

Lớp MG 3 tuổi A

Lớp MG 3 tuổi A


    DANH SÁCH LỚP 3 TUỔI A 
STT Họ và tên Năm sinh Nam/Nữ Dân tộc Họ tên Bố Họ tên Mẹ Hộ khẩu SĐT Ghi chú
1  Lê Diệu Anh 21/09/2013 Nữ Kinh Lê Văn Duy Nguyễn Thị Hằng Hải dương  982085133  
2 Đinh Gia Bảo 05/092/2013 Nam Kinh Đinh Đức Điền Đỗ Thị Tuyết Phú Ninh  1693349137  
3 Trần Quỳnh Chi 25/02/2013 Nữ Kinh Trần Xuân Ninh Chu Thị Tuyết Trại Mới A 934536365  
4 Nguyễn Thùy Phương Chinh 20/04/2013 Nữ Kinh Nguyễn Văn Hưng Đặng Thị Chiều Phú Ninh  1213221584  
5 Trần Thế Dương 12/09/2013 Nam Kinh Trần Hà Quang Nguyễn Thị Yến Phú Ninh  1636759833  
6 Lý Nhân Hảo 06/11/2013 Nam Tày Lý Văn Sáu Chu Thị Tính Phú Ninh  121454000  
7 Nguyễn Trần Ngọc Hằng 14/02/2013 Nữ Kinh Nguyễn Trọng Pho Trần Thị Thu Hà Phú Ninh  1678506459  
8 Nguyễn Gia Huy 11/05/2013 Nam Kinh Nguyễn Minh Tuấn Nguyễn Thị Trang Bến Vuông 961498221  
9 Đặng Duy Khánh 10/06/2013 Nam Tày Tạ Văn Vừng Đặng Thị Lan Bình Liêu  1693898905  
10 Vũ Đức Minh 18/06/2013 Nam Kinh Vũ Tiến Dũng Chu Thị Trang Phú Ninh  1262452428  
11 Hoàng Tiến Minh 09/02/2013 Nam Kinh Hoàng Văn Viên Lục Thị Ty Bến Vuông 1635511509  
12 Nguyễn Hoàng My 22/08/2013 Nữ Kinh Nguyễn Quốc Hùng Hoàng Thị Tuyết Nhung Phú Ninh  985417909  
13 Mạc An Na 29/01/2013 Nữ Kinh Mạc Văn Toàn Hoàng Thị Lài Phú Ninh     
14 Bùi Văn Ninh 03/01/2013 Nam Kinh Bùi Văn Long Vũ Thị Thái Phú Ninh     
15 Vương Đức Quyền 08/08/2013 Nữ Hoa Vương Mai Luân Trần Thị Hoa Phú Ninh     
16 Mạc Duy Tân 22/04/2013 Nam Kinh Mạc văn Lại Nguyễn Thị Nhung Phú Ninh  1676361800  
17 Nguyễn Anh Thơ 23/07/2013 Nữ Kinh Nguyễn Thế Anh Hoàng Thị Thu Hương Phú Ninh  985845435  
18 Ngô Thị Minh Thư 20/05/2013 Nữ Kinh Ngô Minh Hà Phạm Thị Lan Bến Vuông 979882788  
19 Nguyễn Thị Anh Thư 19/08/2013 Nữ Kinh Nguyễn Tiến Hưng Nguyễn Thị Hương Bến Vuông 1665080801  
20 Nguyễn Sỹ Tùng 15/08/2013 Nam Kinh Nguyễn Ngọc Dũng Lại Thị Nga Trại Mới B 1696969594  
21 Chu Thanh Vy 09/04/2013 Nữ Tày Chu Văn Đoàn Vi Thị Thuấn Phú Ninh  1678301310  
22 Vũ Hoàng Yến 11/12/2013 Nữ Kinh Vũ Ngọc Hải Đường Thị Phương Phú Ninh  989597248  
23 Chu Anh kiệt 19/04/2013 Nam Tày Chu Văn Dũng Hoàng Thị Thúy Phú Ninh  988441206  
24 Lý Đức Hiếu