Asset Publisher

MỖI ĐẢNG VIÊN CẦN TỰ "SOI" LẠI MÌNH

MỖI ĐẢNG VIÊN CẦN TỰ "SOI" LẠI MÌNH


 

                    Để thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4, hôm nay ngày 26 tháng 12 năm 2012 Trường Mầm Non Họa Mi  tổ chức kiểm điểm Đảng viên theo nghị quyết Trung ương IV ( khóa XI) qua đây tự bản thân mỗi đảng viên phải nêu cao tinh thần tự phê bình, tự xét lại mình gắn với vị trí, nhiệm vụ công tác được giao. Đây chính là điều kiện để bản thân mỗi cán bộ, đảng viên có cơ hội nhìn nhận lại mình một cách toàn diện để tự “chỉnh đốn” và “xây dựng” mình.

Tổ CNTT