Asset Publisher

Nhà trẻ 18-24 tháng tuổi ( Bắc sơn)

Nhà trẻ 18-24 tháng tuổi ( Bắc sơn)


  DANH LỚP NHÀ TRẺ  18-24 THÁNG TUỔI BẮC SƠN    
STT HỌ VÀ TÊN NAM/NỮ NGÀY SINH DÂN TỘC HỌ TÊN BỐ, MẸ NƠI Ở SỐ ĐIỆN THOẠI GHI CHÚ
1 Tăng Bảo Duy Nữ 28/12/2014 Kinh Tăng Văn Giang Bắc Sơn - Bình Khê - Đông Triều -Quảng Ninh    
2 Cao Phạm Gia Huy  Nam 25/06/2014 Kinh Cao Văn Dũng  Bắc Sơn - Bình Khê - Đông Triều -Quảng Ninh    
3 Trần Thị Huyền Nữ 10/12/2014 Kinh Trương Thị Oanh Bắc Sơn - Bình Khê - Đông Triều -Quảng Ninh    
4 Trần Quang Minh Nam 30/03/2014 Kinh Trần Văn Dương Bắc Sơn - Bình Khê - Đông Triều -Quảng Ninh    
5 Phạm Duy Khánh Nam 13/07/2014 Kinh Phạm Thị Huyền Bắc Sơn - Bình Khê - Đông Triều -Quảng Ninh    
6 Phạm Văn Quân  Nam 10/03/2014 Kinh Phạm Thị Dung Bắc Sơn - Bình Khê - Đông Triều -Quảng Ninh    
7 Đỗ Anh Thơ Nữ 30/11/2014 Kinh Đỗ Công Đoàn Bắc Sơn - Bình Khê - Đông Triều -Quảng Ninh    
8 Đỗ Anh Thơ Nữ 23/09/2014 kinh Đỗ Xuân Phan Xóm Chủ-Tràng An -Đông Triều-  Quảng Ninh    
9 Hoàng Quốc Việt  Nam 14/08/2014 Kinh Nguyên Thị Vân Bắc Sơn - Bình Khê - Đông Triều -Quảng Ninh    
10 Nguyễn Xuân Việt Nam 13/05/2014 Kinh NguyễnThị Hiền Bắc Sơn - Bình Khê - Đông Triều -Quảng Ninh    
11 Đỗ Nguyễn  Tường Vy Nữ 22/11/2014 Kinh Đỗ Công Bằng Bắc Sơn - Bình Khê - Đông Triều -Quảng Ninh    
12 Phạm Duy Khánh Nam 13/07/2015 Kinh Phạm Văn Phương Trại Thông - Bình Khê - Đông Triều -Quảng Ninh    
13 Đỗ Tiến Đạt Nam 03/03/2015 Kinh Nguyễn Thị tuyết Bắc Sơn - Bình Khê - Đông Triều -Quảng Ninh    
14 Nguyễn Quốc Huy Nam 15/10/2015 Kinh Nguyễn Thị Yến Bắc Sơn - Bình Khê - Đông Triều -Quảng Ninh    
15 Nguyễn Phúc Lâm Nam 29/02/2016 Kinh Nguyễn Thị thảo Bắc Sơn - Bình Khê - Đông Triều -Quảng Ninh