Asset Publisher

Nhà trẻ 24-36 tháng tuổi

Nhà trẻ 24-36 tháng tuổi


DANH SÁCH LỚP NHÀ TRẺ 24-36 THÁNG TUỔI A  
GV: LÝ THỊ MAI & TÔ THỊ THANH  
                     
STT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Hộ khẩu DT Họ tên Bố Nghề nghiệp Họ tên Mẹ Nghề nghiệp Điện thoại
Nam Nữ
1 Phan Trâm Anh   06/10/2014 Phú Ninh- Bình Khê-ĐT- QN   Phan Thanh Lượng Công Nhân Nguyễn Thị Thuyên Làm Ruộng 1666099620
2 Vi Mạnh Cường 02/03/2014   Bến Vuông- Bình Khê-ĐT- QN Tày Vi Văn Đông Làm Ruộng Giáp Thị Huyền Làm Ruộng 1658220393
3 Lã Thi Ánh Dương   20/07/2014 Phú Ninh- Bình Khê-ĐT- QN Tày Lã Quang Huy Làm Ruộng Trần Thị Thúy Làm Ruộng 1646396797
4 Lư Hải Đăng 27/05/2014   Phú Ninh- Bình Khê-ĐT- QN Tày Lư Đình Lường Làm Ruộng Nguyễn Thị Dung Làm Ruộng 1665691733
5 Hoàng Thị Hải Hậu   07/10/2014 Phú Ninh- Bình Khê-ĐT- QN Tày Hoàng Văn Sinh Làm Ruộng Đặng Thị Duy Làm Ruộng 1626258190
6 Nguyễn Phúc Lâm 12/11/2014   Trại Dọc- Bình Khê-ĐT- QN   Nguyễn Văn Cường Làm Ruộng Tô Thị Thanh Giáo viên 988352226
7 Chu Hải Linh   31/07/2014 Bến Vuông-Bình Khê-ĐT-QN Tày Chu Văn Hà Làm Ruộng Ngô Thị Huệ Làm Ruộng 1683821462
8 Nguyễn Yến Linh   29/12/2014 Phú Ninh- Bình Khê-ĐT- QN   Nguyễn Tuấn Anh Tự do Đỗ Thị Hưng Làm Ruộng  
9 Lý Kim Ngân   09/06/2014 Phú Ninh- Bình Khê-ĐT- QN Tày Lý Văn Đặng Công Nhân Bùi Thị Đỏ Làm Ruộng 1699277634
10 Bùi Hiền Nhi   14/08/2014 Tràng Lương-ĐT- QN Tày Bùi Xuân Bảo Công Nhân Hoàng Thị Thúy Giáo viên 1627932672
11 Mè Nguyễn Bình Minh     Trại Mới- Bình Khê - ĐT- QN   Mè Văn Toàn Công Nhân   Làm Ruộng  
12 Nguyễ Phan An Na   23/10/2014 Trại Dọc- Bình Khê - ĐT- QN   Nguyễn Hải Triều Tự do Phan Hồng Nhung Giáo viên 932239222
13 Diệp Trần Anh Thơ   13/8/2014 Trại Thụ-Tràng Lương - ĐT- QN S.Dìu Diệp Văn Đại Làm Ruộng Trần Thị Như Quỳnh Viên Chức 969834585
14 Phạm Nguyên Khang 14/6/2014   Nông Trường- Bình Khê - ĐT- QN   Phạm Anh Tuấn Làm Ruộng Nguyễn Kim Dung Kế Toán 1632576689
15 Lê Anh Khoa 07/09/2014   Phú Ninh- Bình Khê - ĐT- QN   Lê Văn Hiếu Làm Ruộng Hà Thị Thúy Làm Ruộng  
16 Lý Hoàng Tường 09/09/2014   Phú Ninh- Bình Khê - ĐT- QN Tày Lý Văn Tình Công Nhân Hoàng Thị Biển Hên Giáo viên  
17 Đinh Ngọc Khánh 20/01/2014   Bến Vuông- Bình Khê-ĐT- QN Tày Đinh Văn Tùng Làm ruộng Bùi Thị Như Huyền Làm Ruộng 1688610529
18 Chu Tuấn Sơn 14/2/2015   Phú Ninh- Bình Khê-ĐT- QN Tày Chu Văn Dũng Công Nhân Hoàng Thị Thùy Làm Ruộng 988441206
19 Lại Nhất Phong 03/06/2015   Phú Ninh-Bình Khê-ĐT-QN Tày Lại Văn Tùng Làm Ruộng Nguyễn Thị Nga Làm Ruộng 984248482
20 Trần Ngọc Huyền Trang   27/2/2015 Phú Ninh- Bình Khê-ĐT- QN   Trần Văn Thụ Làm Ruộng Trần Thị Thúy Hồng Giáo viên