Asset Publisher

Phân công giáo viên năm học 2016-2017

Phân công giáo viên năm học 2016-2017


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

       TRƯỜNG MN HỌA MI

 

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ GIÁO VIÊN

 

 

       Tên lớp

Số trẻ

Giáo viên chủ nhiệm

 

Trình độ chuyên môn

Ghi chú

Nhóm trẻ A

 20

Lý Thị Mai

Tô Thị Thanh

Cao đẳng

Đại học

 1 KT

Nhóm trẻ B

 20

Trần Thị Nhàn

La Thị Yên

Dương T.Thu Trang

Cao đẳng

Trung cấp

Trung cấp

 

Nhóm trẻ C

15

Phạm Thị Hòa

Phạm Thị Thường

Đại học

Trung cấp

 

Lớp mẫu giáo 3tuổi A

25

Chu Thị Trang

Bùi Thị Thoan

Trung cấp

Đại học

 

Lớp mẫu giáo 3-4 tuổi B

23

Lê Thị Hồng Thùy

Trần Thị Nga

Trung cấp

Đại học

 

Lớp mẫu giáo 4 tuổi A

25

Lại Thi Nga

Hoàng Thị Thúy

Trung cấp

Đại học

 

Lớp mẫu giáo 4 tuổi B

25

Chu Thị Yến

Phạm Thị Tuyết

Đại học

Đại Học

 

Lớp mẫu giáo 5 tuổi A

20

Hoàng Thị Biển Hên

Mè Thị Thùy Dung

Đại học

Đại học

 1KT

Lớp mẫu giáo 5tuổi B

 

 18

Trần Thị Thúy Hồng

Đại học

 

9 nhóm, lớp.

 

Trẻ:195

            18 giáo viên