Asset Publisher

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2015-2016

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2015-2016


PHÂN CÔNG CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2015-2016

Stt

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Trình độ CM

Chuyên môn ĐT

Phân công CM

Kiêm nhiệm

Ghi chú

TC

ĐH

1

Lê Thị Phượng

20/10/1974

   

x

GD MN

Hiệu trưởng- Quản lý chung

 Bí thư CB

 

2

Nguyễn Thị Duyên

04/02/1967

   

x

GD MN

  P. hiệu trưởng-  Chuyên môn nuôi dưỡng

 

 

3

Trương Thị Tuyết

10/01/1982

   

x

GD MN

 P. hiệu trưởng  - Chuyên môn giáo dục

CNTT

 

4

Lý Thị Mai

08/05/1969

 

x

 

GD MN

Gv nhóm trẻ C

TTCM

 

5

Tô Thị Thanh

29/04/1982

x

   

GD MN

Gv nhóm trẻ C

   

6

Hoàng Thị Thúy

15/07/1988

x

   

GD MN

Gv nhóm trẻ B

 

 

7

Trần Thị Thúy Hồng

04/121973

   

x

GDMN

GV nhóm trẻ B

 

 

 

8

Phạm Thị Thường

12/06/1981

   

x

GD MN

Gv nhóm trẻ A

   

9

La Thị Yên

19/03/1987

x

   

GDMN

Gv nhóm trẻ A

   

10

Chu Thị Hòa

30/01/1990

 

x

 

GDMN

Gv nhóm trẻ A

   

11

Dương T Thu Trang

25/05/1994

x

   

GDMN

GV nhóm trẻ B

   

12

Chu Thị Trang

29/10/1989

x

   

GD MN

Gv MG lớp 3 tuổi A

 

 

13

Lê Thị Hồng Thùy

08/11/1989

x

   

GD MN

Gv nhóm Lớp 3tuổi A

 

 

14

Lại Thị Nga

13/04/1986

x

   

GD MN

Gv MG lớp 4-5 tuổi A

 

 

15

Phạm Thị Tuyết

25/07/1987

   

x

GD MN

Gv MG 4-5 tuổiA

 

 

16

Chu Thị Yến

29/09/1982

   

x

GD MN

Gv MG 4-5 tuổi B

   

17

Trần Thị Nga

08/06/1981

x

   

GD MN

Gv MG 4-5 tuổi B

 

 

18

Mè Thị Thùy Dung

08/01/1980

   

x

GD MN

Gv MG 5-6tuổiD1 ( Phú Ninh)

  Chủ tịch CĐ

 

19

Trần Thị Nhàn

05/11/1967

 

x

 

GD MN

Gv MG lớp ghép 4-5  tuổi C2 ( Bắc Sơn)

   

20

Hoàng Thị Biển Hên

11/08/1989

 

x

 

GD MN

Gv MG lớp 4-5 tuổi C1 (Phú Ninh)

Phó bí thư ĐTN

 

21

Bùi Thị Thoan

22/10/1982

x

   

GD MN

Gv nhóm trẻ 24-36 tháng A2 (Phú Ninh)

 

 

222

Trần Thị Anh

05/06/1987

x

   

Kế toán

Kế toán

 

 

23

Trần Thị Như Quỳnh

19/09/1988

x

   

Y tế

Y tế học đường

Ủy viên chi đoàn

 

24

Dương TThu Hương

03/08/1988

   

x

Hành Chính

Văn Thư lưu trữ

   

                                                                                                   

 * Hiệu trưởng: Lê Thị Phượng.

+Chỉ đạo, quản lý điều hành chung.

+ Lập kế hoạch  xây dựng quy hoạch nhà trường; lập kế hoạch năm học và tổ chức chỉ đạo thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học.

+ Thành lập các tổ chuyên môn, tổ văn phòng, thành lập Hội đồng nhà trường, thành lập HĐTĐKT...

+ Phân công, đánh giá, xếp loại; khen thưởng, tiến hành kỷ luật đối với giáo viên, nhân viên theo quy định. Chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng.

+Quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài chính, tài sản của nhà trường.

+ Tiếp nhận trẻ em, quản lý trẻ em và các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.

+ Công tác kiểm tra nội bộ, kiểm định chất lượng.

+ Tham gia các lớp bồi dưỡng về chính trị và chuyên môn...

+ Thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường...

+ Thực hiện xã hội hoá giáo dục, phát huy vai trò của nhà trường với cộng đồng.

*Phó Hiệu Trưởng gồm các đồng chí:

1. Trương Thị Tuyết: Hiệu phó

          - Giúp việc cho Hiệu trưởng- Phụ trách công tác Phổ cập + chuyên môn mẫu giáo + Cơ sở vật chất + phụ trách CNTT, chịu trách nhiệm chỉ đạo chất lượng mảng chuyên môn cơ sở vật chất, CNTT. Công tác kiểm tra nội bộ, công tác phong trào văn hóa văn nghệ , phụ trách phần mềm Pemis, thi đua. Điều hành công việc khi được Hiệu trưởng uỷ quyền và khi hiệu trưởng đi vắng.

2. Nguyễn Thị Duyên: Hiệu phó

- Tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng – Phụ trách công tác nuôi dưỡng và chuyên môn nhà trẻ. Chịu trách nhiệm chỉ đạo chất lượng mảng Nuôi dưỡng Công tác kiểm tra nội bộ, kiểm định chất lượng. Điều hành công việc khi được Hiệu trưởng uỷ quyền và khi hiệu trưởng đi vắng.

* Tổ trưởng chuyên môn

- Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ theo tuần, tháng, năm học

- Tổ chức SHCM định kì ít nhất 2 tuần một lần.

- Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kiểm tra đánh giá chất lượng hiệu quả giáo viên trong tổ, quản lý, sử dụng tài liệu đồ dùng đồ chơi, thiết bị giáo dục các thành viên trong tổ theo kế hoạch nhà trường.

- Tham gia đánh giá xếp loại giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp GVMN

- Đề xuất khen thưởng kỉ luật giáo viên.

- Kí duyệt giáo án giáo viên của tổ.

* Giáo viên

- Bảo vệ an toàn về sức khoẻ tính mạng của trẻ trong thời gian trẻ ở trường, lớp.

- Thực hiện công tác nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ em trong chương trình giáo dục mầm non; Lập kế hoạch chăm sóc giáo dục; xây dựng môi trường giáo dục; tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ; đánh giá và quản lí trẻ; chịu trách nhiệm về chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ, tham gia đầy đủ các hoạt động của nhà trường, đoàn thể  trong thời gian dạy hè

- Trau dồi đạo đức, giữ gìn phẩm chất, danh dự uy tín nhà giáo, gương mẫu thương yêu trẻ, đối xử công bằng và tôn trọng nhân cách của trẻ; Bảo vệ các quyền và  lợi  ích chính đáng của trẻ, đoàn kết giúp đỡ đồng nghiệp

- Tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học nuôi dạy trẻ cho cha mẹ trẻ, chủ động phối kết hợp với gia đình trẻ để thực hiện mục tiêu giáo dục trẻ em

- Giáo viên tự rèn luyện sức khoẻ, chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức kỹ năng sống, giao tiếp ứng sử.....

* Nhân viên kế toán:

- Quản lý tài sản của nhà trường, kiểm tra thường xuyên việc sử dụng các tài sản, thiết bị, kiểm kê theo định kỳ, thống kê báo cáo .

-Thực hiện đúng chế độ, nguyên tắc trong thu chi tài chính.

- Quản lý hồ sơ tài chính theo quy định.

- Chấm công, làm lương,.- Thực hiện nắm bắt kịp thời những thông tin liên quan đến chế độ của giáo viên.- Quản lý mọi tài sản của văn phòng.

- Kiểm tra  giám sát công tác tài chính nhà bếp quản lý tài sản nhà trường.

- Tham gia vào các hoạt động của trường do hiệu trưởng phân công

* Nhân viên Y tế:

1. Quản lý và chăm sóc sức khỏe CBGVNV học sinh trong nhà trường:

          - Tham mưu, đề xuất với trung tâm y tế Thị xã  để Khám sức khỏe định kỳ cho trẻ.

          - Quản lý lưu trữ hồ sơ theo dõi sức khỏe học sinh.

          - Mua, bảo quản và cấp phát thuốc theo quy định .

          - Sơ cứu, cấp cứu ban đầu. chăm sóc sức khỏe ban đầu theo quy định.

2. Tuyên truyền giáo dục tư vấn những vấn đề có liên quan đến sức khỏe cho học sinh, cô giáo, cha mẹ học sinh.

3. Tổ chức thực hiện vệ sinh học đường về môi trường, phòng chống các dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống tai nạn thương tích và các bệnh xã hội.

4. Phối hợp với cơ sở y tế địa phương về hoạt động y tế trường học và hoạt động y tế khác, xây dựng trường học lành mạnh an toàn.

5. Tổ chức thực hiện sự chỉ đạo của ngành y tế địa phương về chuyên môn nghiệp vụ.

6. Sơ kết, tổng kết và báo cáo kết quả công tác y tế trường học theo quy định

7. Thực hiện các chương trình hội nghị trực tuyến do ngành  tổ chức để cán bộ, GV, NV theo dõi.

8.Viết và đăng các tin bài trên trang

* Nhân viên hành chính:

- Theo dõi công văn đi, đến., chuyển công văn đến B/c Hiệu trưởng .

-  Giúp việc cho Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng soạn thảo văn bản, quản lý văn bản, quản lý hồ sơ nhân sự.

- Phụ trách quản lí trang website, các văn bản và dữ liệu phục vụ trường học trên trang thông tin nhà trường. cập nhật phần mềm Pemis, thi đua.

- Lưu giữ hồ sơ nhà trường

- Kiêm thủ quỹ trường.

- Tham gia sinh hoạt tổ văn phòng

* Thư ký nhà trường: Đ/c: Mè Thị Thùy Dung

          + Ghi chép đầy đủ các nghị quyết nhà trường tại các cuộc họp.

* Thủ quỹ nhà trường : Đ/c Dương Thị Thu Hương.

+ Giữ tiền mặt, thu nộp các khoản tiền theo qui định đúng thời hạn. Cập nhật thu - chi kịp thời, cùng kế toán hoàn thiện hồ sơ thu - chi.

                                                                                       HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                  (Đã kí)

                                                                                      Lê Thị Phượng