You need install Flash Player to can view this clip.
Reporting Online
report-org-name:
report-period:

no-report-data-were-found

Thống kê
Công khai hóa về Nhà trường

Công khai thu-chi ngày 16/11/2017 

Tổng số trẻ ăn ở trường: 181 - Điểm trung tâm: 114 trẻ x 12.000đ = 1.368.000đ - Điểm Bắc Sơn: 33 trẻ x 12.000đ = .396.000đ - Điểm Quán Vuông: 34 trẻ x 12.000đ = 408.000đ - Tổng tiền ăn mỗi xuất/01 ngày: 12.000đ - Tổng số tiền ăn của trẻ: 2.172.000đ - Tổng số tiền chi trong ngày: 2.172.000đ - Số tiền dư trong ngày: 0đ .....................

Tập huấn CNTT cho cán bộ, giáo viên 
Phân công công tác năm học 2017-2018 
lịch trực BGH tháng 11 
BẢNG PHÂN CÔNG TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG CS-GD TRẺ CỦA GIÁO VIÊN THÁNG 11 NĂM 2017 
KH giảng dạy của BGH tháng 11/2017 
Thông báo giờ gấc đón, trả trẻ năm học 2017 - 2018 
Kế hoạch công tác tháng 11/2017 
CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG 2017-2018 
Cơ sở vật chất 2017-2018 
Kế hoạch giảng dạy của BGH tháng 10/2017 
KẾ HOẠCH PHÂN CÔNG TRỰC TRƯỜNG CỦA BAN GIÁM HIỆU THÁNG 10/2017 
KẾ HOẠCH PHÂN CÔNG TRỰC TRƯỜNG CỦA BAN GIÁM HIỆU THÁNG 09/2017 NĂM HỌC 2017 – 2018 
PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017 - 2018 
Quy chế thi đua - khen thưởng năm học 2017 - 2018 

»More

Calendar
Today: Monday, 20 / 11 / 17
20/11

- Đ/c Nguyễn Thị Mến - HT chỉ đạo các hoạt động chào mừng ngày NGVN 20/11 tại trường.

- Đ/c Nguyễn Thị Duyên - PHT tham  gia các hoạt động chào mừng ngày NGVN 20/11 tại trường.

- Đ/c Trương Thị Tuyết - PHT tham gia các hoạt động chào mừng ngày NGVN 20/11 tại trường

Thông báo

Công khai thu-chi ngày 16/11/2017

Tổng số trẻ ăn ở trường: 181
- Điểm trung tâm: 114 trẻ x 12.000đ = 1.368.000đ
- Điểm Bắc Sơn: 33 trẻ x 12.000đ = .396.000đ
- Điểm Quán Vuông: 34 trẻ x 12.000đ = 408.000đ
- Tổng tiền ăn mỗi xuất/01 ngày: 12.000đ
- Tổng số tiền ăn của trẻ: 2.172.000đ
- Tổng số tiền chi trong ngày: 2.172.000đ
- Số tiền dư trong ngày: 0đ

.....................


Video clip
You need install Flash Player to can view this clip.
Bài hát yêu thích
You need install Flash Player to can view this clip.
Tài nguyên