You need install Flash Player to can view this clip.
Reporting Online
report-org-name:
report-period:

no-report-data-were-found

Thống kê
Tin tức

Hướng về ngày 27/7 (ngày thương binh liệt sĩ) 

Ngày thương binh liệt sĩ 27/7) là một ngày lễ kỉ niệm được tổ chức hàng năm nhằm tưởng niệm về những người thương binh, liệt sĩ

Calendar
Today: Thursday, 17 / 08 / 17
17/08

7 h Ban giám hiệu làm việc tại trường

Thông báo

Tài chính công khai ngày 04/5/2017


Tổng số trẻ ăn: 175 trẻ

Tổng số tiền ăn: 175 x12000 = 2.100.000

Tổn số tiền đã chi: 2.100.000

Số tiền thừa (thiếu):

Số tiền chuyển sang ngày hôm sau:

Video clip
You need install Flash Player to can view this clip.
Bài hát yêu thích
You need install Flash Player to can view this clip.
Tài nguyên