Asset Publisher

Tặng quà cho trẻ em khuyết tật

Tặng quà cho trẻ em khuyết tật


Hưởng ứng ngày khuyết tật Vệt Nam 18/4, hôm nay ngày 14 tháng 4 năm 2016 Trường Mầm non Họa Mi tổ chức trao quà cho trẻ khuyết tật. Hoạt động này nhằm động viên khích lệ tinh thần, giúp các cháu hòa nhập với môi trường chăm sóc giáo dục trong nhà trường.

Hình ảnh

CTV: Như Quỳnh