Asset Publisher

TẬP HUẤN CNTT CHO TẬP THỂ CÁN BỘ GIÁO VIÊN

TẬP HUẤN CNTT CHO TẬP THỂ CÁN BỘ GIÁO VIÊN


Để đáp ứng với nhu cầu thực tế và thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm học 2012-2013 ngày 30 tháng 1 năm 2013 trường MN Họa Mi tổ chức tập huấn CNTT cho tập thể cán bộ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng ứng dụng CNTT trong dạy và học.

Hình ảnh tại buổi tập huấn

Tổ CNTT