Asset Publisher

TẬP HUẤN SOẠN GIẢNG ĐIỆN TỬ

TẬP HUẤN SOẠN GIẢNG ĐIỆN TỬ


Thực hiện sự chỉ đạo của Phòng Giáo dục và đào tạo Thị xã Đông Triều, hôm nay trường Trường Mầm non Họa Mi tổ chức tập huấn phần mềm soạn giảng điện tử cho toàn thể giáo viên trong trường.

Một số hình ảnh

CTV: CNTT