Asset Publisher

Thời khóa biểu

Thời khóa biểu


PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ĐÔNG TRIỀU
    TRƯỜNG MẦM NON HOẠ MI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2012-2013

 

 

Thứ

Khối nhà trẻ

Mẫu giáo 4-5 tuổi

Mẫu giáo 5-6 tuổi

2

Sáng

 

Vận động

Thể dục

Thể dục

Chiều

 

- Ôn bài cũ

 

- Chơi hoạt động góc

- Nêu gương cuối ngày

 

- Ôn  các bài hát trong chủ đề

- Chơi hoạt động góc

-  Nêu gương cuối ngày

- Ôn các bài hát trong chủ đề, Ca dao-ĐD- DC, hát dân ca

- Chơi hoạt động góc

-  Nêu gương cuối ngày

3

Sáng

 

Nhận biết Tập nói

Khám phá khoa học

 

Khám phá khoa học

 

 

Chiều

 

- Ôn bài cũ

- Chơi hoạt động góc

- Nêu gương cuối ngày

 

Tạo hình

-  Nêu gương cuối ngày

Tạo hình

-  Nêu gương cuối ngày

4

 Sáng

Âm nhạc

Âm nhạc

 

Âm nhạc

Chiều

 

 

- Ôn bài cũ

- Chơi hoạt động góc

- Nêu gương cuối ngày

 

- Đọc các bài thơ trong chủ đề

- Chơi hoạt động góc

-  Nêu gương cuối ngày

LQCC

- Làm quen Với ATGT

- Nêu gương cuối ngày

5

 Sáng

Văn học

Toán

Toán

 

 

Chiều

 

- Ôn bài cũ

- Chơi hoạt động góc

- Nêu gương cuối ngày

 

- Chơi hoạt động góc

- Nêu gương cuối ngày

- Ôn Thơ, chuyện; Nghe đọc thơ câu đố về chủ đề

- Chơi hoạt động góc

-  Nêu gương cuối ngày

6

Sáng

 

Hoạt động với đồ vật

Văn học

Văn học

 

Chiều

 

- Chơi trò chơi dân gian

- Nêu gương cuối tuần

 

- Biểu diễn VN

- Nêu gương cuối tuần

- Biểu diễn VN

- Nêu gương cuối tuần

                      

CHẾ ĐỘ SINH HOẠT CỦA TRẺ

TT

Nội dung

Thời gian

MG

NT

1

Đón trẻ – Hoạt động TC – TD sáng           Điểm danh

60 – 75 P

60 – 75 P

2

Hoạt động chung

35 – 45 P

20 – 25 P

3

Hoạt động ngoài trời

40 – 50 P

20 –25P

4

Hoạt động góc

40 – 50 P

25 – 30 P

5

Vệ sinh – Ăn tr­a

45 – 60 P

45 – 60 P

6

Ngủ tr­a

120 – 150 P

120 – 150P

7

Vệ sinh - Ăn quà chiều

30 – 45 P

30 – 45 P

8

Hoạt động học

35 P

25 P

9

Nêu g­ơng cuối ngày

35 P

25 P

10

Hoạt động tự do cá nhân

45 – 60 P

45 – 60 P

                          

                                                  T/M BGH

                                                     HIỆU TRƯỞNG

                                                      Tạ Thị Phượng