Asset Publisher

TỔNG KẾT CHI BỘ TRƯỜNG MẦM NON HỌA MI

TỔNG KẾT CHI BỘ TRƯỜNG MẦM NON HỌA MI


Thực hiện kế hoạch số 19-KH/ĐU ngày 30/11/2012 của Đảng ủy xã Bình Khê về việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên; đánh giá cán bộ năm 2012.Chiều ngày 21 1tháng 01 năm 2013, Chi bộ trường MN Hoạ Mi tổ chức tổng kết chi bộ năm 2012 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2013.

Hình ảnh tại buổi tổng kết

Tổ CNTT